145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Compensatieregeling transitievergoeding is veranderd

Vanaf 1 april 2020 is de compensatieregeling transitievergoeding veranderd. Wat houdt de compensatieregeling in?

Als werkgever ben je verplicht loon door te betalen aan zieke werknemers. Wanneer een werknemer langer dan 2 jaar ziek is, kun je als werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding.

De transitievergoeding bereken je op basis van het laatst verdiende maandsalaris en de duur van het dienstverband.

Bereken hier het collectief pensioen!

De regeling compensatie transitievergoeding

Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Zo voorkomt de Rijksoverheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling aan kosten. Verder voorkomt de regeling dat werknemers lang in onzekerheid blijven. De uitvoering van de compensatievergoeding voor de transitievergoeding is gewijzigd per 1 april. Als werkgever kun je per 1 april bij het UWV een aanvraag indienen. Dit moet je als werkgever weten:

  1. Het Tweede Maximum vervalt

Het loon dat de werknemer tijdens de eerste 2 jaren van zijn of haar ziekte heeft ontvangen, is niet van invloed op de hoogte van de compensatie. Ook geldt dit voor de al ontvangen uitkeringen of subsidies. Het hangt af van de andere voorwaarden van de compensatieregeling of je de betaalde transitievergoeding volledig krijgt gecompenseerd.

  1. Beëindigen slapend dienstverband 

Vraag jouw werknemer om een slapend dienstverband te beëindigen, dan moet je hier aan meewerken. Dit heeft de Hoge Raad in november 2019 bepaald. Je kunt compensatie krijgen als je in deze situatie een transitievergoeding hebt betaald. Je moet de beëindiging van het dienstverband dan wel samen hebben besloten vóór 31 december 2019. Daarnaast moet dit zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Als de transitievergoeding op basis van de oude regels is bepaald, dan gelden deze regels ook voor het bepalen van de hoogte van de compensatie.

  1. Tijd nodig voor het nemen van een beslissing door UWV 

Is jouw werknemer na 2 jaar ziekte op of na 1 april 2020 nog in dienst, terwijl de arbeidsovereenkomst uiterlijk op 31 maart 2020 beëindigd had kunnen worden? Dan heeft het UWV maximaal 6 maanden de tijd om een beslissing te nemen.

Bereken hier jouw pensioen als ondernemer!

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de compensatieregeling transitievergoeding of over jouw pensioen? Neem dan contact met ons op! Wij helpen je graag. Meer informatie over de wijziging van de compensatieregeling transitievergoeding vind je ook bij de overheid.

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Als werkgever heb je een zorgplicht voor je werknemers. Sinds de Wet pensioencommunicatie (2015) in werking is getreden, wordt de werkgever ook grotendeels verantwoordelijk gehouden voor het informeren en begeleiden van de werknemers omtrent hun pensioen. Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.