Compensatieregeling transitievergoeding wijzigt

Compensatieregeling transitievergoeding wijzigt

Per 1 april wijzigt de compensatieregeling transitievergoeding. Wat houdt de compensatieregeling in? Als werkgever ben je verplicht loon door te betalen aan zieke werknemers. Wanneer een werknemer langer dan 2 jaar ziek is, kun je als werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding bereken je op basis van het laatst verdiende maandsalaris en de duur van het dienstverband.

De regeling compensatie transitievergoeding

Met de compensatieregeling transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Zo voorkomt de Rijksoverheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling aan kosten. Verder voorkomt de regeling dat werknemers lang in onzekerheid blijven. De uitvoering van de compensatievergoeding voor de transitievergoeding wijzigt per 1 april. Als werkgever kun je per 1 april bij het UWV een aanvraag indienen. Dit moet je als werkgever weten over de compensatieregeling: 1. Het Tweede Maximum vervalt Het loon dat de werknemer tijdens de eerste 2 jaren van zijn of haar ziekte heeft ontvangen, is niet van invloed op de hoogte van de compensatie. Ook geldt dit voor de al ontvangen uitkeringen of subsidies. Het hangt af van de andere voorwaarden van de compensatieregeling of je de betaalde transitievergoeding volledig krijgt gecompenseerd. 2. Beëindigen slapend dienstverband Vraag jouw werknemer om een slapend dienstverband te beëindigen, dan moet je hier aan meewerken. Dit heeft de Hoge Raad in november 2019 bepaald. Je kunt compensatie krijgen als je in deze situatie een transitievergoeding hebt betaald. Je moet de beëindiging van het dienstverband dan wel samen hebben besloten vóór 31 december 2019. Daarnaast moet dit zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Als de transitievergoeding op basis van de oude regels is bepaald, dan gelden deze regels ook voor het bepalen van de hoogte van de compensatie. 3. Meer tijd nodig voor het nemen van een beslissing door UWV Is jouw werknemer na 2 jaar ziekte op of na 1 april 2020 nog in dienst, terwijl de arbeidsovereenkomst uiterlijk op 31 maart 2020 beëindigd had kunnen worden? Dan heeft het UWV maximaal 6 maanden de tijd om een beslissing te nemen. 

Meer informatie over compensatieregeling transitievergoeding

Wil je meer informatie over de compensatieregeling over over je pensioen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag. Of kijk voor informatie bij de Rijksoverheid.

Tips voor een waanzinnig pensioen ontvangen?

Wij geloven dat iedereen een financieel onbezorgd leven verdient.

Jouw pensioen moet simpel zijn, transparant en moet vooral geen gedoe opleveren. Een ondernemer heeft geen behoefte aan ingewikkelde verhalen over techniek en regelgeving of stapels documenten. Een ondernemer wil zeker weten dat zijn risico’s zijn afgedekt voor een scherpe prijs die binnen zijn budget valt en waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de fiscale spelregels.

Onze loyale medewerkers zijn persoonlijk, integer, betrouwbaar en bieden jou deskundig en duidelijk pensioenadvies.

werkingssfeer-bedrijftakpensioenfonds-wees-op-uw-hoede

Wil je onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen ontvangen?