Anno Feenstra (september 2014 – februari 2015)

Mijn naam is Anno Feenstra en ik studeer Bedrijfskunde op de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Tijdens een prettige eerste kennismaking met Marcel Wallage, werd ik helemaal bijgepraat over wie PensioenVizier is en wat ze doet. Ik kon in september 2014 starten met mijn oriëntatiestage.

Een stagiair bij PensioenVizier wordt als volwaardig medewerker beschouwt. In de aanvangsfase merkte ik dat de mate van pro-activiteit bepalend is voor de kansen, mogelijkheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Van bedrijfsbezoeken tot pensioenrapportages en van zakelijke correspondentie tot ICT-gerelateerde zaken, kortom bij PensioenVizier was geen dag hetzelfde en heb ik elke dag leerzame ervaringen opgedaan. Naast de dagelijkse werkzaamheden heb ik onderzocht hoe het communicatiebeleid van PensioenVizier kan worden geïnnoveerd.

Het onderzoek heeft ertoe geleid, dat ik het bestaande communicatieproces heb verrijkt door middel van de implementatie van een aantal functies in het Customer Relations System.

Verantwoordelijkheden, professionele begeleiding, afwisselende werkzaamheden en een relevant onderzoek hebben mij veel nieuwe kennis en kunde opgeleverd. Daarnaast zijn de ontzettend fijne werksfeer, gezellige uitjes, plezierige samenwerking en goede onderlinge verstandhouding met Chantal en Marcel de ingrediënten geweest die mijn stage compleet hebben gemaakt.

Al met al, hartelijk dank voor een bijzonder waardevolle periode!

Anno Feenstra (september 2014 – februari 2015)