S. Nagelhout - Het4kant

Mevr. S. Nagelhout – Het4kant

Als ik heel eerlijk ben heb ik nauwelijks kennis van pensioenzaken dus was ik bij voorbaat al sceptisch over “pensioenadvies”.

Ook had ik mijn twijfels over de betrouwbaarheid van PensioenVizier, per slot van rekening geef je je hele hebben en houden bloot. Achteraf was deze twijfel ab-so-luut ongegrond. PensioenVizier gaat vertrouwelijk met gegevens om en elke vraag wordt geduldig uitgelegd. Net zolang tot ik het begreep.

Uiteindelijk heeft PensioenVizier voor zowel de personeelsleden als voor de directieleden van Advies-& ingenieursbureau het4kant b.v. een goed advies afgegeven inzake pensioenen en financiële planning. Wij zijn erg tevreden over de aanpak van PensioenVizier. Er is eerst een advies afgegeven waarna wij in alle vrijheid konden beslissen of we de adviezen al dan niet op wilden volgen. Het feit dat PensioenVizier niet op provisie basis werkt, maar puur op vaste afspraken, vinden wij erg plezierig en is duidelijk. Tevens komt de heer M. Wallage jaarlijks bij ons bedrijf langs om te bekijken of er veranderingen plaats hebben gevonden in de wet en regelgeving en in de persoonlijke situatie van de personen, waar de financiële planning en pensioenen eventueel op aangepast “moeten” worden. Ook hier geldt er wordt advies afgegeven welke op gevolgd mag worden. Er is in deze géén enkele verplichting. PensioenVizier geeft duidelijke adviezen, helder inzicht in de kosten en baten en alle gemaakte afspraken worden in een handig boekwerk afgeleverd aan de klant, zodat je enige tijd later makkelijk terug kunt vinden hoe je pensioen / financiële planning er uit ziet en wat de gemaakte afspraken zijn.

Samenvatting
Beoordelingsdatum
Beoordeeld item
Dienstverlening PensioenVizier
Auteur waardering
51star1star1star1star1star
Mevr. S. Nagelhout – Het4kant