Hugo Kingma (februari 2013 – juli 2013)

Mijn naam is Hugo Kingma, 23 jaar, en volg de studie commerciële economie aan de NHL in Leeuwarden. Tijdens deze opleiding heb ik stage gelopen bij PensioenVizier. Dit was in de periode van februari tot en met juni 2013.

PensioenVizier heeft in deze periode mijn ogen geopend richting de professionele werkomgeving.

Vooraf wist ik niet wat mij te wachten stond, maar daar kwam al snel verandering in.

In de eerste week kreeg ik een aantal taken. Zo kon ik al direct aan de slag maar er was nog geen sprake van drukte. De tweede week kwamen er een aantal taken bij en de week daarop ook weer een aantal. Zo ontstond er al snel een volledig takenpakket waar de stageperiode prima mee gevuld kon worden. Je hebt altijd wel iets te doen bij PensioenVizier en dat is dan ook één van de fijne dingen om hier stage te lopen.Marcel helpt je als stagebegeleider te groeien in je eigen werken. Tijdens je stage krijg je ruim feedback op je functioneren.

Zo weet je waar je aandachtspunten en je sterktes liggen. Naast de aandachtspunten is het ook altijd fijn om te horen waar je sterktes liggen. Dit heeft dan ook een erg motiverend effect.PensioenVizier heb ik ervaren als een fijne en leuke werkomgeving. Ik ben ook nooit met tegenzin naar mijn werk gegaan.

Voor mij was het een leuke tijd waarin ik enorm gegroeid ben. Daarnaast heb ik als bonus ontzettend veel kennis van pensioen opgedaan.

Hugo Kingma (februari 2013 – juli 2013)