Piet den Toom

Enkele maanden geleden had ik een adviesgesprek met Marcel Wallage van PensioenVizier over mijn pensioensituatie. Marcel was prima voorbereid en had zich verdiept in de documentatie die ik had opgestuurd. Het was tijdens het gesprek meteen duidelijk dat echt werd geluisterd. Mijn mondelinge toelichting en wensen werden helder en ontspannen vertaald in een advies waar ik mee verder kan (en ga). PensioenVizier, zo merkte ik tijdens het gesprek, kent de pensioenmaterie van haver tot gort. Dit werd bevestigd tijdens opvolgende contacten met andere medewerkers van PensioenVizier. Het is, zeker met zo’n belangrijke materie waar door de jaren heen weer nieuwe vragen kunnen opduiken, uitermate prettig te merken dat het bestaansrecht van PensioenVizier niet afhankelijk is van één enkele persoon.

Piet den Toom