Sjoerd ’t Riet

Tijdens mijn werkzame leven heb ik ter aanvulling van mijn pensioen een aantal koopsompolissen en lijfrenteverzekeringen afgesloten. Na expiratie van de polissen en met mijn pensioengerechtigde leeftijd in het vizier, ben ik mij online gaan oriënteren welke partij het vrijgekomen kapitaal het best zou kunnen beheren om tot een langlopende en goed renderende lijfrente-uitkering te komen.

Een van de problemen waar ik tegenaan liep, is dat niet alle polissen onder hetzelfde belastingregime vielen (met elk zijn eigen restricties en consequenties). En wat ga je doen: laten uitkeren op basis van rente of beleggingen? Nu wemelt het van partijen die lonken met mooie rendementen, maar als je hun disclaimers en kosten leest, kan de werkelijkheid heel anders uitpakken dan voorgespiegeld wordt.

Om tot een juiste keuze te komen, had ik echt een expert nodig. Een waar ik op kon vertrouwen en die me met raad en daad zou bijstaan om tot een helder advies te komen en dit ook daadwerkelijk omzet in daden. Die expertise vond ik bij PensioenVizier, een daadkrachtige club met gedreven en deskundige pensioenspecialisten die niet stoppen bij enkel een advies. Marcel Wallage en zijn team inventariseerden mijn situatie en pluisden tot in detail uit wat voor mijn pensioen de beste en betrouwbaarste oplossing zou zijn. Behalve dit persoonlijk advies vroegen ze de offertes bij diverse aanbieders aan die pasten bij mijn omstandigheden, onderhielden de contacten met verzekeraars waar mijn pensioenpotjes op dat moment waren ondergebracht en zorgden voor het succesvol overdragen van mijn kapitaal aan de pensioen beleggingsmaatschappij van mijn uiteindelijke keuze, zodat ik binnenkort zorgenvrij van mijn pensioen kan gaan genieten!

PensioenVizier beveel ik van harte aan aan iedereen die, naast een betrouwbaar en helder pensioenadvies, ook op zoek is naar een partij die je alle rompslomp die gepaard gaat met het tot uitkering laten komen van jouw pensioen, tegen een vooraf afgesproken, uiterst redelijke vergoeding uit handen neemt.

 

Sjoerd ’t Riet