Hebben mijn medewerkers een goed pensioen? Pensioen blijft over het algemeen een complexe materie. Er zijn verschillende pensioenstelsels, elke werkgever heeft weer een andere pensioenregeling met andere premies. De grote vraag is: is het eigenlijk wel duidelijk voor mijn werknemer wat voor pensioenregeling zij hebben? Deze vraag blijft vaker onbeantwoord dan zou moeten. Toch is deze bewustwording erg belangrijk. Het gaat immers over het inkomen van jouw werknemer na AOW gerechtigde leeftijd. Je hebt een goed collectief pensioen als de medewerkers weten waar ze aan toe zijn. Dus weten wat voor inkomen ze later kunnen verwachten.

De volgende vraag is: hoe krijg je pensioen uitgelegd? Communicatie is essentieel bij een collectief pensioen. Wij hebben er ons vak van gemaakt om in zeer begrijpelijke taal de werknemer mee te nemen in de pensioenregeling. We starten altijd met een presentatie voor de werknemers. In deze presentatie nemen we de werknemers en jou als werkgever mee in de wereld van pensioen en natuurlijk expliciet de pensioenregeling die voor de werknemers van toepassing is. Deze informatie kan een medewerker nalezen in de applicatie die we onlangs ontwikkeld hebben: PensioenSimpel. De naam zegt het al: we brengen pensioen simpel, zodat iedereen volledig geïnformeerd achterblijft.

Onze applicatie PensioenSimpel geeft uitleg over het pensioen van jouw medewerkers en uitleg over het pensioenstelsel en de pensioenregeling die van toepassing is. Om te beginnen hebben we de drie aspecten die in een pensioenregeling zitten uitgesplitst. Dit zijn namelijk geld voor later, geld voor je gezin en geld bij langdurige ziekte. Dit zijn namelijk de drie dekkingen die vaak in een pensioenregeling zijn opgenomen. Deze drie aspecten hebben we onderverdeeld in de drie lagen: wat krijgen we vanuit de overheid? Wat krijgen van vanuit de werkgever? En wat kunnen we nog zelf doen? In PensioenSimpel staat onder ieder kopje uitgelegd wat hiermee bedoelt wordt. Daarnaast laten we door middel van een voorbeeld zien hoe de premie is berekend. Zo weet de werknemer ook precies wat er gebeurd en hoe de premie tot stand komt.
Kortom: alle informatie rondom pensioen wordt uitgelegd op één overzichtelijk verzamelpunt. Deze is via het web te bereiken, maar kan ook op andere applicaties worden weergegeven. Zo kan elke wedewerker op ieder moment inzage krijgen in hun pensioen. Belangrijk voor jou als werkgever is dat je op deze manier invulling geeft aan de zorg en communicatie plicht.

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Klik dan hier.