145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Jaarruimte lijfrente uitgelegd

Jaarruimte lijfrente, wat is dit eigenlijk? Om dit te kunnen begrijpen, maak ik een aantal zaken eerst helder.

In Nederland kennen we drie pensioenpijlers;

  1. Basispensioen dat de overheid regelt (AOW)
  2. Aanvullend pensioen dat je bij een werkgever opbouwt
  3. Pensioen dat je zelf opbouwt

Wanneer je in loondienst werkt, bouw je vaak pensioen op bij je werkgever. Maar wanneer een werkgever niet onder een verplicht pensioenfonds valt, kan het zijn dat hij geen pensioen aan zijn werknemers aanbiedt, waardoor jij te maken krijgt met een pensioengat. Ook wanneer je er even tussenuit bent geweest en bijvoorbeeld enkele maanden of zelfs jaren niet gewerkt hebt, kan het zijn dat je te weinig pensioen hebt opgebouwd om na AOW-datum je huidige levensstijl te handhaven. Kijk voor een overzicht van jouw pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Direct naar

Pensioengat en jaarruimte lijfrente

Eén van de manieren om jouw pensioengat op te vullen, is door het afsluiten van een lijfrente. Dit is een bankspaarproduct of een verzekeringsproduct waarbij je om de zoveel tijd (of eenmalig) geld inlegt om later een periodieke uitkering te krijgen. De overheid vindt het belangrijk dat mensen een goed pensioen opbouwen. Daarom biedt zij mensen met een pensioengat fiscaal voordeel als ze besluiten zelf nog een aanvullend pensioen te regelen middels zo’n lijfrente. De premie of storting ten behoeve van deze lijfrente mag je bij jouw belastingaangifte aftrekken van je inkomen, maar hiervoor geldt wel een maximum.

Je kunt per kalenderjaar berekenen hoeveel pensioen je in een jaar mag opbouwen en hoeveel je via de overheid daadwerkelijk hebt opgebouwd. De naam van deze berekening is jaarruimteberekening. Jaarruimte ontstaat dus wanneer je in een jaar minder pensioen hebt opgebouwd dan dat je van de overheid maximaal mag opbouwen. De Belastingdienst heeft een speciale formule bedacht om jouw jaarruimte te berekenen. De formule is in stappen als volgt:

Eerst bereken je jouw grondslag. Dit bereken je door jouw salaris minus de franchise te doen. De franchise staat wettelijk vastgelegd en bedraagt over het jaar 2024 €14.802.

Vervolgens bereken je de ruimte. Dit doe je door de grondslag te vermenigvuldigen met de factor. De factor is in 2024 30,0%.

De berekende ruimte van stap 2 doe je tot slot minus de A Factor. Om jouw A Factor te achterhalen, kun je het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) raadplegen. Hierin staan jouw opgebouwde pensioenen. Deze A Factor vermenigvuldig je met 6,27 en kun je eventueel minus de lijfrente-inleg doen.

In een formule ziet de berekening er zo uit: Salaris – Franchise = grondslag x factor = ruimte – A Factor (staat voor opgebouwde pensioen)

Hoeveel krijg ik voor mijn lijfrente?

Voorbeeld

Voorbeeld met een salaris van € 40.000

Stel jouw salaris is € 40.000. Dan is de grondslag € 40.000 – €14.802 = € 25.198. Vervolgens bereken je de jaarruimte.

Dit bereken je door € 25.198 x 0,3 te doen. De ruimte bedraagt dus € 7.559,40

Tot slot haal je van de ruimte de A factor eraf. De formule hiervoor is (6,27 x A Factor) – eventuele lijfrente inleg.

Bovenstaande stamgegevens veranderen ieder jaar. Kijk voor de actuele gegevens op de website van de Belastingdienst.

Niet-benutte jaarruimte lijfrente

Kun je jouw jaarruimte op de lijfrente niet helemaal gebruiken, omdat je in het betreffende jaar minder premies hebt betaald of stortingen hebt gedaan? Dan heb je een ‘niet-benutte jaarruimte’. Het totaalbedrag van alle ‘niet-benutte jaarruimtes’ heet ook wel je reserveringsruimte. De jaarruimte die je niet hebt gebruikt, mag je nog in de 10 jaren erna gebruiken als reserveringsruimte. Heb je zowel jaarruimte als reserveringsruimte? Gebruik dan eerst je reserveringsruimte. Zo voorkom je dat eerdere niet-gebruikte jaarruimte verloren gaat. Voor de reserveringsruimte geldt overigens wel een fiscaal maximum (€38.000 in 2024)en je mag nooit meer aftrekken dan dit maximum.

Voorbeeld jaarruimte

Je jaarruimte is in 2024 € 2.055. In 2023 heb je € 2.000 betaald aan premies voor een lijfrenteverzekering.

Je mag in de aangifte van 2024 over het jaar 2023 dus € 2.000 aan premies aftrekken. De € 55 die je over hebt, neem je mee in de berekening van je reserveringsruimte over een later jaar.

Voorbeeld reserveringsruimte

In je reserveringsruimte 2023 kun je gebruikmaken van je niet eerder gebruikte jaarruimtes uit 2012 tot en met 2022. In 2024 vervalt eventuele niet-gebruikte jaarruimte uit 2012.

Bereken hier de fiscale ruimte

Wat bij bovenstaande belangrijk is om te onthouden, is dat je alleen (een deel van) je premies en stortingen mag aftrekken als je daarvoor genoeg jaarruimte hebt. Werk je in loondienst, biedt de werkgever een pensioenregeling, en betaal je zelf (een deel van) je pensioenpremie? Dan mag je deze premie niet aftrekken. Je werkgever heeft deze premie namelijk al van jouw loon afgetrokken voordat daar belasting over werd ingehouden.

Je eigen situatie

Een pensioengat of pensioentekort ontstaat dus als je meer pensioen wilt dan dat je hebt. Maar om te bepalen of je daadwerkelijk een pensioengat hebt, moet je wel eerst weten waar je naartoe wilt. Bepaal dus eerst hoeveel pensioen jij op je pensioendatum wilt hebben. Wij kunnen jouw situatie in kaart brengen en maken pensioen begrijpelijk! Wil je hier meer over weten, neem dan gerust contact met ons op via 088- 9000 900 of via info@pensioenvizier.nl.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Sabine Terwisscha

Mijn naam is Sabine Terwisscha en sinds 2021 werk ik als adviseur bij PensioenVizier.

Ik heb aan de Rijksuniversiteit Groningen de studies Nederlandse Taal en Cultuur en Neerlandistiek gevolgd, beiden met de specialisatie Historische Letterkunde. Aanvullend heb ik nog een kortere opleiding tot orthomoleculair voedingsdeskundige gevolgd. Ik studeer graag en toen ik bij PensioenVizier kwam werken, heb ik me dan ook zo snel mogelijk omgeschoold tot adviseur. Ik heb hiervoor alle relevante WFT-opleidingen succesvol afgerond, waaronder WFT Vermogen, WFT Inkomen en WFT Pensioen.

Als adviseur voor ondernemers mag ik mij bezighouden met een heel andere tak van sport. Ik kijk graag samen met onze relaties naar hun situatie om de beste oplossing te vinden voor al hun pensioenvraagstukken. Daarnaast adviseer ik werkgevers over de pensioenregeling voor hun werknemers.

“Nu lekker leven, straks lekker leven”! Dat is onze missie, voor zowel onze klanten als voor onszelf, en daar draag ik dan ook graag aan bij!

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.