150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Je wilt pensioen voor één persoon

Je runt een bedrijf, niet heel groot, maar sinds kort heb je één persoon in dienst. Hoe zorg je ervoor dat één personeelslid nou op een nette, en voor jou voordelige, manier pensioen ontvangt?

Pensioen voor werknemer op twee manieren

Het pensioen voor je werknemer(s) regelen, kan op twee manieren. Ten eerste is er financial planning mogelijk. In het geval van financial planning bouw je door middel van een lijfrente een oudedagsvoorziening op. Je kunt er ook voor kiezen een pensioenregeling op te starten en de werknemer via deze weg van pensioen te voorzien. Beide manieren hebben voor- en nadelen, deze zetten we hieronder uiteen.

Vraag een gratis adviesgesprek aan!

Lijfrente met een financiële planning

Geef je de werknemer een loonsverhoging van €200,- per maand om een lijfrente aan te kopen, dan kost dit je €260,-. Dit wordt uiteraard veroorzaakt door werkgeverslasten en de sociale verzekeringen. Wanneer de werknemer gebruik maakt van een financiële planning weet deze precies hoeveel er gestort moet worden in de lijfrente om zijn levensstandaard te handhaven.

Dankzij een financiële planning kun je ook de hoogte van de overlijdensrisicoverzekering bepalen. Een nadeel aan deze vorm is dat de werknemer daarnaast gekeurd moet worden voor zijn overlijdensrisicoverzekering. Bovendien is het zo dat als deze keuring negatief uitvalt, de werknemer niet in aanmerking komt voor de overlijdensrisicoverzekering.

Bij het afsluiten van een WGA-hiaatverzekering is geen keuring vereist. De meest voorkomende oplossingen zijn een uitgebreide WGA-hiaatverzekering en een WIA-excedent. Dit zijn regelingen die het loon aanvullen tot maximaal 80% van het laatst verdiende loon.

Samengevat is de lijfrente in prijs niet optimaal en voor de overlijdensrisicoverzekering is keuring verplicht. Daar tegenover staat echter dat de werknemer niet meer afhankelijk is van de werkgever, je door middel van financiële planning precies genoeg kunt storten en dat deze vorm minder rigide is.

In het kort lijfrente oplossing

 • Kostbaar voor de werkgever door werkgeverslast.
 • Keuring bij overlijdensrisicoverzekering.
 • Op maat.
 • Premie blijft gelijk bij gelijkblijvend salaris.

Kijk voor een overzicht van jouw pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Voorbeeld 40-jarige man lijfrente

 • Salaris: € 50.000 per jaar
 • Lijfrente fiscale ruimte: € 4.900
 • Extra belastingdruk: € 1.470
 • ORV: € 17 per maand (€ 204 per jaar) lineair dalend 28 jaar € 336.000
 • Goede WGA-polis € 250 per jaar
 • Sub totaal per jaar: € 6.824
 • Kosten financiële planning en WGA-polis: € 700
 • Totale kosten: € 7.524
Pensioen voor

Pensioenregeling voor een persoon

Een pensioenregeling opstarten heeft nogal wat voeten in aarde. Er wordt een BPF-check (ook wel werkingssfeeronderzoek) uitgevoerd. In de Staatscourant staat gepubliceerd wat de insluitings- en uitsluitingscriteria zijn. Het is zaak om de Staatscourant goed te lezen en te kijken waar wat geschreven staat. Ook de website en KvK worden geraadpleegd om te zien wat het bedrijf nou werkelijk doet.

Ten tweede, bij het opstarten van een pensioenregeling is de betaalbaarheidsanalyse. Dit noemen we de PBA (Pensioen Betaalbaarheid Audit) op basis van de laatste drie jaarcijfers. We maken dan een analyse waarbij we kijken of de pensioenpremies ook voor langere tijd gedragen kunnen worden.

Vervolgens kijken we uitgebreid naar de kennis en de wensen van de werkgevers en werknemers. Op deze manier komen we tot een op maat gesneden oplossing die bij hen past.

Pensioen valt onder de pensioenwet, er zijn dus nogal wat regels van toepassing op de pensioenregeling. Pensioen wordt gezien als uitgesteld loon, eenmaal toegezegd is het bijzonder lastig terug te draaien. Bovendien geldt pensioen voor het hele personeel. Er zijn slechts beperkte mogelijkheden om te bepalen wie wel of niet in de pensioenregeling valt, ik noem er twee.

Wie valt er in de pensioenregeling

Het eerste is de datum indiensttreding. Dit heet een gesloten groep. Alle werknemers die na een bepaalde datum in dienst zijn gekomen doen niet mee met het pensioen. Echter, iedereen voor deze bepaalde datum doet wel mee met het pensioen.

Het tweede is door onderscheid op functieniveau. Wil je als werkgever alleen voor een gedeelte van de werknemers een pensioenregeling treffen? Dan kan dat volgens de Pensioenwet. Je kunt de deelname aan de pensioenregeling beperken tot een groep werknemers. Je moet dit dan wel goed vastleggen in de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds. Ook moet je als werkgever bij elk nieuw arbeidscontract duidelijk aangeven of de werknemer een aanbod voor een pensioenovereenkomst krijgt.

Bereken hier het collectief pensioen!

In het kort pensioen voor een persoon

 • Kostbaar voor de werkgever door opstartkosten en onderhoud.
 • Geen keuring bij nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
 • Op maat.
 • Valt onder pensioenwetgeving en is dus lastig af te schaffen of te minderen.
 • Premie stijgt door fiscale staffel.

Voorbeeld 40-jarige man pensioen

 • Salaris € 50.000 per jaar
 • Pensioen fiscale ruimte € 3.549 (staffel 2 met 4% RR)
 • NP tot partner overlijdt € 121
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid € 137
 • Subtotaal per jaar € 3.807
 • Opstartkosten € 1.100
 • Onderhoud per jaar € 260
 • Totaal € 5.167

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Wij als pensioenadviseurs vinden het extra belangrijk om het pensioenbewustzijn al op jonge leeftijd te creëren en als werkgever speel jij hierin een essentiële rol. Onze pensioenadviseurs gaan graag met jouw personeel in gesprek om mee te denken over hun financiële planning. Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.