145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Werkingssfeeronderzoek bouw

Er zijn in Nederland meer dan 64 bedrijfstakpensioenfondsen, deze bedrijfstakpensioenfondsen korten we gemakshalve af met BPF. De verplichtstelling staat in de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. Werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en de staat (SER) hebben er in de jaren 60 samen voor gezorgd dat pensioen verplicht werd gesteld. Dit artikel legt uit wat een werkingssfeeronderzoek bouw is.

Je valt niet onder een pensioenfonds – denk je …

De AFM heeft berekend dat 15% van alle werknemers NIET onder een pensioenfonds vallen. Dat is mooi denk je nu, je valt onder deze 15%…De werkelijkheid is dat er veel meer bedrijven en werknemers niet zijn aangemeld dan de eerder genoemde 15%. De pensioenfondsen jagen op de bedrijven die zich nog niet hebben aangemeld.

Bereken hier het collectief pensioen!

Waarom doen ze dit?

Er zijn twee redenen waarom pensioenfondsen bedrijven opsporen die er eigenlijk bij horen:

Eerste reden:

Er is sprake van onderdekking bij de meeste fondsen. Dit betekent dat ze meer geld nodig hebben voor de uitkeringen dan er in werkelijkheid is. Ze hebben dus geld nodig. Nieuwe bedrijven zijn dus meer dan welkom.

Tweede reden:

Indien een werknemer na zijn werkzame leven aanspraak maakt op zijn pensioen, dan is het pensioenfonds verplicht om dit pensioen uit te keren. Ook al is er nooit een cent premie afgedragen. Om deze gang van zaken te voorkomen, letten ze er erg op dat bedrijven die bij het pensioenfonds horen ook premie afdragen aan het pensioenfonds.

Wat is een werkingssfeeronderzoek bouw?

In een werkingssfeeronderzoek voor de bouw, wordt de verplichtstelling (die omschreven wordt in de Staatscourant) vergeleken met de werkelijke werkzaamheden van het bedrijf en de medewerkers.

Dit noemt het pensioenfonds de materiële en persoonlijke werkingssfeer. Materiële werkingssfeer is wat het bedrijf als geheel doet. Persoonlijke werkingssfeer is dat wat (groepen) personeel doen.

Werkingssfeeronderzoek bouw

Werkwijze van de pensioenfondsen

De pensioenfondsen scannen de KvK omschrijvingen, lezen de website van jouw bedrijf en worden soms geïnformeerd door de belastingdienst. Vervolgens sturen ze vaak een brief met een aanmoediging tot aanmelding. Vaak lijken deze brieven onschuldig en vrijblijvend, maar dat zijn ze zeker niet. De implicaties kunnen enorm zijn. Indien jouw bedrijf al een aantal jaren bestaat, is er de mogelijkheid dat het pensioenfonds de premies uit de voorliggende jaren ook gaat incasseren.

De gemiddelde premies van de pensioenfondsen liggen rond de 20% van de salaris som. Indien er dus enkele jaren pensioenpremie afgedragen moet worden, gaat dit om vele tonnen. Voor menig bedrijf betekent dit een faillissement.

In het uiterste geval kan de schade zelfs verhaald worden op de bestuurders van de onderneming.

Wanneer val jij onder het Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid? (hierna te noemen: Pensioenfonds Bouw) In het kort komt het erop neer, dat als de werkzaamheden op de bouwplaats plaatsvinden of ondersteunend zijn op de bouwplaats de werkzaamheden onder het BPF vallen.

Ook is er het hoofdzakelijkheidscriterium.

Dit betekent dat er minimaal 50% of meer van de loonsom aan bouw gelieerde werkzaamheden moeten gebeuren. Bovenstaande zijn richtlijnen. Hoe het werkelijk zit zoeken we graag uit met een werkingssfeeronderzoek bouw.

Wat kunnen wij voor jouw betekenen

Werkingssfeeronderzoek nodig?

Vaak komen bedrijven er te laat achter dat een werkingssfeeronderzoek nodig is. Dan is er al een noodzaak. Dit kan zijn omdat een oude werknemer die zijn pensioen opeist. Maar ook door een brief van het pensioenfonds.

Het verdient geen betoog dat voorkomen beter is dan genezen.

Wanneer moet er een werkingssfeeronderzoek bouw gedaan worden?

In de regel is het verstandig om, om de paar jaar een werkingssfeeronderzoek te doen. Dit komt doordat de regels van het pensioenfonds kunnen wijzigen. Met andere woorden de insluitings- en uitsluitingscriteria kunnen wijzigen. De tweede reden is dat de werkzaamheden van het bedrijf al dan niet disruptief gewijzigd kunnen zijn. Denk hierbij aan overnames of nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Wij voeren werkingssfeeronderzoeken uit voor accountants, bedrijven en HR-adviseurs.

Een voorbeeld

Een bouwbedrijf van 80 man wisselt van eigenaar. Er loopt een pensioen bij BPF-bouw. De nieuwe eigenaar neemt het hele bedrijf over, behalve de tekenafdeling. Deze gaat zelfstandig verder. De tekenafdeling bestaat uit een groep van 10 mensen met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar. Gewoontegetrouw blijven de werknemers bij BPF-bouw. Na enkele jaren doet het tekenbureau een werkingssfeeronderzoek. Hieruit volgt de conclusie dat het bedrijf niet onder het pensioenfonds valt. Het tekenbureau valt ook niet onder andere pensioenfondsen. Ze starten een eigen pensioenregeling op. Deze nieuwe pensioenregeling valt veel goedkoper uit dan de dure BPF bouw regeling.

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Wanneer je als werkgever een goed communicatiekanaal richting het personeel hanteert, creëer je pensioenbewustzijn. Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.