145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

AOV zakelijk of via prive betalen?

Wat is nu eigenlijk het voordeel van een AOV privé of via de BV? Bij een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) in privé kunnen de premies fiscaal aftrekbaar zijn op je inkomen (indien je zelf de verzekerde bent). Een ander groot juridisch voordeel is dat als er iets met de BV gebeurt zoals een faillissement, je bij arbeidsongeschiktheid gewoon een uitkering blijft ontvangen. Een nadeel van een AOV in privé is dat de premie ten laste gaat van je eigen privérekening.

Direct naar:

Voordelen van het verzekeren via de BV is;
– Dat je privé niet de kosten van een AOV draagt.
– Dat de premies van de vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn.

Wel is het zo dat, wanneer je arbeidsongeschikt raakt, in de variant dat de BV verzekeringsnemer en begunstigde is, een uitkering aan de BV wordt overgemaakt.

Dit kan tot problemen leiden als de BV failliet gaat. De uitkering wordt dan gestaakt, zelfs als je nog arbeidsongeschikt bent.

In dit artikel wordt het bovenstaande verder toegelicht.

Kijk of PensioenVizier bij je past!

De voor- en nadelen AOV privé of BV

In dit artikel vertellen we de voor-en nadelen van de AOV privé verzekeren en via de BV verzekeren. De DGA kan voor een mogelijke ziekte het beste een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. De DGA kan niet terugvallen op een wettelijke regeling wanneer hij arbeidsongeschikt raakt.

Toch zijn veel ondernemers helemaal niet verzekerd tegen ziekte, zwangerschap of andere arbeidsongeschiktheid. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze het vaak te duur vinden. Er zijn natuurlijk ook alternatieven voor een AOV.

Veel ondernemers weten dan ook niet dat AOV premies fiscaal aftrekbaar zijn. De DGA moet een afweging maken of hij dit inkomensrisico afdekt door middel van een AOV of niet.

Er zijn twee mogelijkheden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Bij de ene mogelijkheid sluit je de AOV via de bv af bij de andere mogelijkheid sluit je een AOV privé af. En welke mogelijkheid kies je dan. Kies je de AOV privé of ga jij je via de BV verzekeren?

Er zitten aan beide opties een aantal voor- en nadelen. Dit artikel richt zich enkel op de rechtsvorm BV en dus niet op het afsluiten van een privé AOV.

AOV privé verzekeren

Is de AOV aftrekbaar? Ben je als ondernemer zelf de verzekerde dan zijn de premies van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) fiscaal aftrekbaar op je inkomen. Het voordeel van deze constructie is dat je (soms) een fors belastingvoordeel kunt incasseren. Meer lezen over de aftrekbaarheid van de premies bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Bekijk dan deze pagina over de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een ander groot juridisch voordeel is dat als er iets met de BV gebeurt zoals een faillissement, je bij arbeidsongeschiktheid gewoon een uitkering blijft ontvangen. Zo komt jouw inkomensuitkering niet in gevaar.

Echter een nadeel van een AOV in privé is dat de premie ten laste gaat van je eigen privérekening en je deze niet via de BV betaalt.

Vergelijk zelf via Yezzer!

AOV via de BV verzekeren

Bij het afsluiten van een AOV via de BV zijn er twee mogelijkheden:

  1. De BV is verzekeringnemer en begunstigde.
  2. De BV is verzekeringsnemer en de DGA begunstigde.

Bij beide varianten is de belastingdruk gelijk. De DGA kan zijn eigen risico op een jaar zetten. Dan is er het eerste jaar geen uitkering mocht er ziekte plaatsvinden. De BV moet dan wel voldoende geld hebben om de DGA het eerste jaar geld te lenen of een dividenduitkering toe te kennen.

AOV privé of via BV verzekeren

BV of DGA als begunstigde?

Beide varianten hebben elk ook weer een eigen voordeel. Het voordeel van de BV als begunstigde is dat er minder administratieve rompslomp is om de uitkering bij de DGA terecht te laten komen. Maar het voordeel van de DGA als begunstigde is weer dat de loondoorbetaling niet in gevaar komt bij bijvoorbeeld een faillissement.

Twee voordelen

Maar er is meer. Bij het sluiten van een AOV via de BV kunnen er twee voordelen zijn ten opzichte van het sluiten van een AOV in privé. Voordelen zijn;
– Dat je privé niet de kosten van een AOV draagt.
– Dat de premies van de vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn.

Nadeel bij arbeidsongeschiktheid

Wel is het zo dat, wanneer je arbeidsongeschikt raakt, in de variant dat de BV verzekeringsnemer en begunstigde is, een uitkering aan de BV wordt overgemaakt. Dit kan tot problemen leiden als de BV failliet gaat. De uitkering wordt dan gestaakt, zelfs als je nog arbeidsongeschikt bent.

Bereken hoeveel pensioen je nodig hebt!

Risico arbeidsongeschiktheid schatten

Vergis je niet, de schattingen lopen een beetje uiteen, maar uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op de 10 ondernemers (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt. En arbeidsongeschiktheid kan een grote financiële klap betekenen. Dus net als met elke verzekering is het zaak om in te schatten of het nodig is om het risico tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid af te dekken.

Onderneming in gevaar?

Het is dus zeer verstandig om eerst in kaart te brengen wat voor jou als ondernemer de impact van het risico is. Ben je bijvoorbeeld volledig afhankelijk van jouw ondernemersinkomen? Kan je onderneming doordraaien bij jouw afwezigheid?

Waarschijnlijk zijn de meeste ondernemers wel in staat om kortstondige arbeidsongeschiktheid zelf op te vangen. Echter een langere periode waarin je niet kunt werken, kan het bestaan van jouw onderneming in gevaar brengen. Dat wil natuurlijk geen enkele ondernemer meemaken, dan is een arbeidsongeschiktheidsverzekering BV niet onverstandig.

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Hoeveel pensioen kan jouw werknemer verwachten en wanneer? Wat als de AOW-datum en de pensioenleeftijd niet op elkaar aansluiten? Wat zijn de risico’s van de pensioenregeling en welke keuzemogelijkheden heeft de werknemer? Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.