145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Hoe herken je een goed pensioenadvies?

Jouw adviseur komt bij je en vertelt in geuren en kleuren over het geweldige advies dat hij voor jou als ondernemer heeft opgesteld. Hij blijft maar door hameren op het feit dat dit de beste optie is voor jou. Maar je hebt het gevoel dat hij je niet goed begrijpt en dat het advies totaal niet bij jouw situatie past. “Hoe weet ik of goed pensioenadvies ontvang?”  Ziet jouw pensioenadviseur er representatief uit? Rijdt hij in een representatieve auto? Is hij op tijd? Heeft hij een vlotte babbel?  Als het antwoord op deze vragen volmondig “ja!” is, dan weet je dat hij zijn baan serieus neemt. Deze aspecten zijn belangrijk, maar erg oppervlakkig.  Je weet namelijk nog steeds niet of je goed pensioenadvies krijg.

Direct naar

Goed pensioenadvies in twee pijlers

Goed pensioenadvies kunnen we opdelen in twee pijlers, namelijk:

  1. Harde eisen
  2. Zachte eisen

Een pensioenadviseur die ook in producten bemiddelt, zoals bijvoorbeeld een polis of een pensioencontract, moet voldoen aan een aantal eisen. Hieronder zetten wij de harde en zachte eisen voor goed pensioenadvies uiteen.

Lees meer over onafhankelijk pensioenadvies

Harde eisen voor goed advies

Klantprofiel

Het klantprofiel is een van de belangrijkste factoren van een goed pensioenadvies. De basis voor een goed klantprofiel is gelegd in artikel 4.23 van de WFT. Dit wetsartikel is integraal van toepassing voor zowel goed pensioenadvies aan de DGA, als voor collectieve regelingen en hypotheekadvies. Hieronder leggen wij de nadruk op goed pensioenadvies aan werkgevers voor een collectieve pensioenregeling. Het advies moet aansluiten bij de informatie die de pensioenadviseur heeft ingewonnen over:

  • De risicobereidheid van de werkgever (en zijn personeel);
  • De kennis en ervaring ;
  • De financiële positie van de onderneming ;
  • De doelstellingen van de werkgever met betrekking tot de pensioenregeling.

De pensioenadviseur is dus wettelijk verplicht om veel informatie op te vragen bij de werkgever. Hij zal dit juist moeten interpreteren en een pensioenregeling adviseren die past bij de werkgever en zijn wensen. Deze wensen mogen niet in strijd zijn met andere wetgeving.

Voorbeeld

Een werkgever geeft aan dat hij alleen een pensioenregeling wilt voor de werknemers in vaste dienst. Een pensioenadvies op dit verzoek zou als volgt kunnen klinken: “Klinkt goed, regel ik voor je”. Goed pensioenadvies klinkt echter heel anders. Dat is meer in de trend van: “Dit is in strijd met de Wet Gelijke Behandeling WGB en dus niet toegestaan. Ik raad je aan om …”.

Een ander voorbeeld

Een werkgever wil een pensioenregeling waarbij de oudere werknemers wat minder premie betalen naarmate ze ouder worden. Dit is eveneens leuk en aardig, maar ook dit is in strijd met de Wet Gelijke Behandeling WGB en dus ook niet toegestaan. Een goede pensioenadviseur probeert om de wens van de werkgever en de wensen van de werknemers op een lijn te krijgen, om uiteindelijk tot een legaal, goed pensioenadvies te komen.

goed pensioenadvies, hoe herken je dat nou?

Financiële positie

De pensioenadviseur zal ook informatie moeten opvragen omtrent de financiële positie van het bedrijf. In de praktijk betekent dit dat er verschillende jaarcijfers beoordeeld worden op solvabiliteit, liquiditeit en werkkapitaal.

Kennis en ervaring

De pensioenadviseur vraagt ook naar de kennis en ervaring die de werkgever heeft met pensioenregelingen. Hoe minder kennis en ervaring een de werkgever heeft, hoe zorgvuldiger de adviseur moet zijn in zijn advies. Het advies moet immers passend zijn. De pensioenadviseur moet toetsen of de werkgever een en ander begrepen heeft.

Risicobereidheid

Ten aanzien van de risicobereidheid geeft de AFM weinig aan. Het spreekt in onze adviespraktijk voor zich, dat we zorgvuldig toetsen welke risico’s passen bij het risicoprofiel van het bedrijf.

Sancties

Er zijn verschillende soorten sancties, maar de boetebedragen kunnen oplopen tot €1.000.000,-

Zachte eisen voor goed advies

Heb jij ook behoefte aan goed pensioenadvies? Neem contact met ons op! Je kan ons bereiken op 088 9000 900 tijdens kantooruren of laat een bericht achter op onze contactpagina.
Wist je dat het kennismakingsgesprek op onze kosten is?

  • Oprechte interesses in jouw wensen en dromen;
  • Plezier in het werk en passie voor pensioen;
  • Begrijpelijke adviezen in korte heldere teksten.

Wij lichten dit bovendien graag toe. Het gaat tenslotte om jouw pensioenregeling het gaat om de vraag hoe je wilt leven vanaf je pensioendatum. Wie vertrouw je al de financiële gegevens en pensioenwensen toe? Een echte vriend, maar heeft hij wel voldoende kennis in huis?

Echte vrienden worden wij misschien niet, maar we proberen het wel! Wij zijn oprecht geïnteresseerd in je leven nu en in de toekomst. Wat wij meebrengen is passie, plezier en diepgaande kennis over pensioen, jouw pensioen!

Een goede pensioenadviseur is goud waard

Voor pensioen is er veel geld nodig. Je moet immers vanaf je AOW-datum er goed van kunnen leven. Of het nu gaat om het genieten van leuke vakanties, uit eten gaan of het ondernemen van gezellige activiteiten. Daar heb je geld voor nodig.

Dat kan (haast) niet op het laatste moment. Hier moet je vroeg mee beginnen, dat is waar wij goed in zijn. Als we jouw persoonlijke situatie goed bekeken hebben weten we waar je moet storten en hoeveel. Zo bereik je jouw doelen, zoals eerder stoppen met werken, sabbatical en genoeg geld voor later.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.