145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Spilfunctie voor de werkgever bij vergroten van pensioenbewustzijn

Er wordt verwacht van de werkgever dat hij samen met de uitvoerder gaat bekijken wat de uitwisseling van informatie (van uitvoerder naar werknemer) betekent voor de gegevensuitwisseling tussen werkgever en werknemer. Tevens staat er in dezelfde Memorie van Toelichting dat de werkgever een spilfunctie heeft bij het vergroten van het pensioenbewustzijn van de werknemers. Het is van balang dat de werkgever de zorg draagt voor de werknemer.

Nou weten wij niet hoe jij hierover denkt, maar vanuit de advieszijde denken wij dan gelijk dat diezelfde werkgever wel degelijk meer werk op zijn bordje krijgt. Pensioencommunicatie is namelijk steeds meer een ‘must’ voor bedrijven. Wanneer een werkgever zelf niet bewust is van zijn pensioen. Dan wordt het wellicht lastig om zijn werknemers op de juiste manier te informeren. Nou zal het voor veel “grotere” werkgevers misschien nog te doen zijn om deze spilfunctie goed te vervullen.

Belang van pensioencommunicatie

Kan jij de volgende vragen beantwoorden? Deze vragen hebben betrekking op pensioencommunicatie.

  • Wat is jouw rol als werkgever bij pensioencommunicatie?
  • Hoeveel pensioen kunnen jouw werknemers verwachten en is dit voldoende?
  • Wat zijn de risico’s met betrekking tot het pensioen van jouw werknemers?
  • Welke keuzes hebben jouw werknemers met betrekking tot hun pensioen?

Kun je geen antwoord geven op één of meerdere van deze vragen? Dan is de kans groot dat jij en je werknemers niet goed ingelicht zijn.

Wet Pensioencommunicatie werkgever

Op 19 mei 2017 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het nieuwe wetsvoorstel Pensioencommunicatie. De wet is per 1 juli 2017 in werking getreden en heeft gevolgen voor zowel het communicatiebeleid als de uitvoering van alle pensioenfondsen.

De wet moet er voor zorgen dat de deelnemers meer centraal staan. Daarnaast moet het door communicatie beter aansluiten bij de informatiebehoeften van de deelnemer. Denk hierbij aan mogelijkheden voor maatwerk en vrijheid. De deelnemer moet tevens meer inzicht krijgen in de keuzemogelijkheden van een pensioenregeling. Verder moet het duidelijk zijn wat de gevolgen zijn van belangrijke levensgebeurtenissen.

Bedrijfsleven in Nederland

Het probleem in Nederland is echter dat het bedrijfsleven voor meer dan 80% bestaat uit het midden- en kleinbedrijf. Laten we zeggen dat de gemiddelde werkgever 10 werknemers in dienst heeft. Die werkgever krijgt er dus wel een zorgplicht bij.

Kan het dan ook betekenen dat een werkgever aansprakelijk kan worden gesteld, indien een (ex)werknemer stelt dat hij of zij onvoldoende gestimuleerd is door zijn of haar werkgever om pensioenbewust te worden? Nu lijkt deze stelling wellicht wat vreemd, maar we kunnen inmiddels wel constateren dat de “claimcultuur” is toegenomen de afgelopen jaren. Als je dan als werkgever bijvoorbeeld door je werknemer(s) wordt gevraagd, hoe het kan dat de pensioenen gekort gaan worden (dat gaat namelijk gebeuren), terwijl er nog nooit zoveel geld voor pensioenen gereserveerd is. Dan lijkt ons dat toch een behoorlijke uitdaging….

Checklist voor pensioencommunicatie

Zo is er een “checklist” ontwikkeld door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Met behulp van deze checklist kunnen werkgevers het personeel of de sollicitant, tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek, informeren over de pensioenregeling. Hiermee stimuleren werkgevers het pensioenbewustzijn van de werknemers.

Diverse deskundigen vinden het van belang dat deze checklist verplicht is. Hierdoor voorkom je de eerder genoemde mogelijke claims.

Pensioenbewustzijn

Meer verantwoordelijkheid voor werkgevers

We kunnen dus gerust stellen dat er van werkgevers wordt verwacht dat ze helpen met het verhogen van het pensioenbewustzijn van werknemers. Jij als werkgever hebt meer verantwoordelijkheid als het gaat om pensioencommunicatie richting jouw werknemers. Vooral het stimuleren van het pensioenbewustzijn is erg van belang. De wetgever wil dat je als werkgever jouw werknemers tijdig en correct informeert over hun pensioen. Enkele voorbeelden waarvan jouw werknemers op de hoogte moeten zijn:

  • Hoeveel pensioen heb ik bij pensionering en overlijden;
  • Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt raak;
  • Is dit bedrag genoeg/gewenst;
  • Bewustwording van de risico’s;
  • Welke acties de werknemer zelf kan ondernemen.

In het correct informeren van je werknemers gaat veel tijd zitten. Je moet namelijk eerst zelf op de hoogte zijn van de regelingen. Bovendien moet je het vervolgens op een juiste manier over kunnen brengen op jouw werknemers. Wanneer een werknemer zich bewust is van het feit goed ingelicht te zijn over zijn/haar pensioenregelingen, neemt dit veel twijfels over de toekomst weg. Daarnaast komen eventuele problemen ook aan het licht. Je bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor pensioencommunicatie.

Neem hier contact met ons op!

Aansluiten bij de belevingswereld van werknemers

Wij bieden hiervoor de oplossing; wij zorgen door middel van een voorlichting en/of een presentatie voor verdere informatieverstrekking. Hierdoor kunnen de medewerkers zonder moeite de bovenstaande vijf vragen beantwoorden. Wij sluiten met onze communicatie aan bij de belevingswereld van jouw werknemers.

Daarnaast kunnen wij uit ervaring spreken dat het naar de werknemers toe veel neutraler overkomt als hun werkgever een professional inhuurt om hun belangen te kunnen dienen. Doorgaans komen ook de juiste vragen naar voren als de werknemers door middel van een presentatie de juiste informatie krijgen aangereikt.

Onze uitdaging is om in “eenvoudige taal” uit te leggen hoe pensioen in elkaar zit. Dat is nu juist de kracht die PensioenVizier heeft. Niet de kennis zelf, maar het goed en duidelijk kunnen overbrengen van deze kennis is van wezenlijk belang.

Wet pensioencommunicatie

Op 1 juli 2015 is de Wet pensioencommunicatie al in werking getreden. Het pensioenbewustzijn van de Nederlanders is in het algemeen laag. Informatie die veel werknemers ontvangen ervaren zij vaak als vaag en moeilijk te begrijpen. In de wet pensioencommunicatie staat centraal dat jij als werkgever, je werknemers duidelijk en overzichtelijk moet informeren over de pensioenregelingen.

Aanvankelijk is het voor werkgevers eigenlijk niet zo spannend. Er wordt immers de nodige inspanning verwacht vanuit de uitvoerders. Dit zijn pensioenfondsen, verzekeraars, PPI’s (Premie Pensioen Instelling) en Apf’s (Algemene Pensioen Fondsen). Deze instellingen moeten jouw werknemers informeren wie er op welk moment pensioeninformatie hoort te krijgen.

In de periode 1 juli 2015 tot en met 1 januari 2017 is deze nieuwe wet – de Wet Pensioencommunicatie – gefaseerd ingevoerd. Deze wet wordt steeds verder ontwikkelt. Het opvallende van deze wet is dat er expliciet melding gemaakt is van het feit dat de rol van de werkgever wettelijk niet uitgebreid wordt (vermeld in de Memorie van Toelichting).

Neem hier contact met ons op!

Meer informatie

Wellicht is dit het moment om de eerst genoemde vijf vragen aan jezelf en je werknemers te stellen. Mocht je erachter zijn gekomen dat jij en je werknemers niet goed ingelicht zijn, twijfel dan geen moment om contact met ons op te nemen. Dit kan via de telefoon: 088 9000 900 of via e-mail info@pensioenvizier.nl. Ook kun je het contactformulier hieronder invullen!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Chantal Nap

Mijn naam is Chantal Nap en sinds 2021 mede-eigenaar van PensioenVizier. Na mijn stageperiode bij PensioenVizier in 2009, namens de Hanzehogeschool Groningen, ben ik bij PensioenVizier in dienst getreden. Vanaf 2015 adviseer ik, met veel plezier, werkgevers over de mogelijkheden van een pensioenregeling voor de werknemers. Het maken van keuzes die passen bij een werkgever geeft mij een voldaan gevoel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.