145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Oeps vergeten

In dit artikel gaan we in op het niet betalen pensioenpremie door werkgever bij verzekeraars en PPI’s (Premie Pensioen Instellingen). Op betalingsachterstand bij bedrijfs(tak) pensioenfondsen gaan we niet in.

Natuurlijk komt het wel eens voor: je vergeet een nota te betalen. Geen probleem, wanneer een herinnering voorbij komt dan gauw betalen. Ook als werkgever vergeet je wellicht wel eens de nota voor de collectieve pensioenregeling. In enkele gevallen wordt het door tegenvallende omzet of onverwachte investeringen moeilijk gemaakt om alles te kunnen betalen. Maar wat zijn de gevolgen wanneer de pensioenpremie door werkgever niet worden afgedragen?

In eerste instantie is er niet zoveel aan de hand. Een keer vergeten te betalen kan natuurlijk voorkomen, zolang je deze na herinnering maar betaald. Hou er wel rekening mee dat iedere maand weer een nota volgt, dus bij een langere achterstand stapelt dit zich snel op.

Wat gebeurt er bij niet betalen pensioenpremie door werkgever?

Wat gebeurt er bij niet betalen pensioenpremie?

De stappen en gevolgen zijn vastgelegd in de Pensioenwet (hoofdstuk 3, artikel 29). Een verzekeraar blijft natuurlijk in eerste instantie herinneringen sturen en de adviseur attendeert je ook op de achterstand. Niet betalen pensioenpremie door werkgever is op zich geen probleem, maar wanneer je als werkgever echter langere tijd geen betaling verricht dan krijgen de werknemers dit te horen. De verzekeraar schrijft de werknemers aan wanneer er drie maanden niet betaald is aan de pensioenregeling.

Werknemers aangeschreven?!

Natuurlijk draag jij als werkgever de premies af aan de verzekeraar, waarom worden de werknemers dan aangeschreven? Dat heeft er mee te maken dat er vaak een werknemersbijdrage in het spel is. Je houdt dus maandelijks geld in op het bruto loon van de werknemers, maar je draagt dit niet af naar het pensioen. Het gaat te allen tijde nog altijd om het pensioen van de werknemer en daarom wordt de werknemer betrokken wanneer er voor een langere periode niet wordt afgedragen naar de verzekeraar. Wanneer betalingen uit blijven dan kan de verzekeraar uiteindelijk met terugwerkende kracht de pensioenregeling beëindigen wegens niet betalen pensioenpremie door werkgever. De pensioenen van de werknemers worden premievrij gemaakt, waardoor er geen pensioen meer wordt opgebouwd voor de werknemers. Dit is een groot gevolg aangezien pensioen een arbeidsvoorwaarde is, wat je niet zomaar kan beëindigen. Het is immers “uitgesteld loon”.

Bovendien komen de risicodekkingen zoals nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid te vervallen.

Bij overlijden is er dan geen dekking voor de nabestaanden, maar wel een aanspraak. Aanspraak is de belofte of afspraak volgens het pensioenreglement.

Stel het nabestaandenpensioen is €1.500 per maand levenslang. Bij een 45 jarige werknemer is dit een contante waarde (bij 2%) van € 909.000 Voor een rechter is dit een “no brainer” de werkgever krijgt geen gelijk en moet betalen. Dit kan de nekslag voor het bedrijf zijn.

Neem contact op, we helpen je verder!

Geen pensioenregeling meer wegens niet betalen pensioenpremie door werkgever

Over het algemeen is het dan stil. De werknemers morren wat maar iedereen lijkt het te accepteren.

Totdat ze uit dienst zijn/gaan. Dan komen de claims. Er is (was) immers een pensioenreglement hierin stond exact waar de werknemers recht op hadden. Ook hier krijgt een (ex) werknemer gelijk van de rechter. Maar dan betaal je met terugwerkende kracht de achterstallige premie en achterstallig rendement. Dit kan gaan om enorme bedragen.

Wat kan je doen als werkgever?

Als je wel in de problemen komt met het betalen van de pensioenpremie kun je een aantal dingen doen. Onderneem actie zodra je merkt dat het (tijdelijk) niet te doen is om de nota’s te voldoen. In overleg met de aanbieder is er veel mogelijk, waardoor de situatie niet uit de hand loopt. Voorkom daarnaast dus altijd dat je drie maanden achterloopt met het betalen van de nota’s. Je werknemers worden na deze termijn op de hoogte gesteld van de achterstand en hierdoor kan er onenigheid met de werknemers ontstaan. Dat  wil je als werkgever voorkomen.

Conclusie: betaal op tijd, of trek aan de bel zodra een betaling niet lukt!

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Hoeveel pensioen kan jouw werknemer verwachten en wanneer? Wat als de AOW-datum en de pensioenleeftijd niet op elkaar aansluiten? Wat zijn de risico’s van de pensioenregeling en welke keuzemogelijkheden heeft de werknemer? Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.