150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Nieuw pensioenstelsel: wat je moet weten als werkgever?

Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dit? In de jaren vijftig kwam het huidige pensioenstelsel tot stand, inmiddels blijkt vernieuwing hard nodig. Het pensioenstelsel wordt toekomstbestendiger gemaakt en gaat mee met de tijd, de huidige arbeidsmarkt en economie. De nu bekende garantieregelingen verdwijnen. Er worden minder garanties afgegeven, zo kan de pensioenambitie beter gehandhaafd blijven. In het nieuw pensioenstelsel wordt er alleen nog gebruik gemaakt van premieregelingen.

Het nieuw pensioenstelsel gaat in per 1-7-2023 en moet voltooid zijn voor 31-12-2026. Dit betekent dat alle pensioenregelingen overgezet moeten zijn of dat er een nieuwe pensioenregeling is opgestart voor de werknemers. In de periode tot 2026 gaat er een aantal dingen veranderen. Alles in orde maken is belangrijk, om zo te voldoen aan het nieuw pensioenstelsel, maar wat moet je in ieder geval weten als werkgever?

Hoe ziet het nieuwe pensioenstelsel eruit?

Zoals eerder genoemd, veranderen alle pensioenregelingen in premieregelingen. Tegenwoordig zijn sommige pensioenregelingen al premieregelingen. Deze komen vooral voor in de “vrije” sector. Bedrijfs(tak) pensioenregelingen zijn vaak op basis van middelloon. Bij de premieregelingen is er vaak sprake van een stijgende staffel. Deze staffel stijgt mee met de leeftijd van de werknemer. Hoe hoger de leeftijd van de werknemer, hoe hoger de premie. In het nieuwe pensioenstelsel bieden ze alleen nog een gelijkblijvende premie aan. Met andere woorden; voor iedere leeftijd geldt hetzelfde premiepercentage. Dit is goed nieuws voor de jongeren werknemer (meer premie) en slecht nieuws voor de oudere werknemer (minder premie).

Uitkeringsovereenkomst naar premieregeling

Pensioenen met vaste aanspraken (middelloon) op basis van een doorsnee premie, zoals een aantal bedrijfs(tak) pensioenfondsen deze hanteert, dienen omgezet te worden naar een nieuwe pensioenregeling die voldoet aan het nieuwe pensioenstelsel. Dit noemen we “invaren”. Alle opgebouwde pensioenen, opgebouwde pensioenrechten en slapers worden ondergebracht in een nieuw contract. Is er sprake van een uitkeringsovereenkomst? Dan mogen de opgebouwde aanspraken van de werknemer tot uiterlijk 2026 bij de verzekeraar blijven staan. Dit geldt overigens niet voor huidige pensioenregelingen welke momenteel opgebouwd worden door middel van een gestaffelde premieregeling. Deze regelingen mogen (vooralsnog) blijven voortbestaan.

Middelloonregelingen die lopen bij verzekeraars mogen premievrij voortgezet worden. Deze hoeven niet “ingevaren” te worden.

Gestaffelde premieovereenkomst

Er zijn twee keuzes waar een werkgever voor komt te staan tijdens de transitie naar het nieuw pensioenstelsel. Wanneer er reeds een premieovereenkomst is op basis van een gestaffelde premie dan kun je als werkgever kiezen tussen twee opties:

Nieuwe regeling voor alle werknemers

Een nieuwe regeling opstarten voor alle werknemers. Op deze manier heeft het bedrijf maar één pensioenregeling en gelden voor alle werknemers dezelfde uitgangspunten. Omdat de nieuwe pensioenregeling een gelijkblijvende staffel moet hebben, is de kans aanwezig dat een oudere werknemer minder pensioen op gaat bouwen. Als werkgever moet je hier een oplossing voor aandragen. De werknemer wordt hier dan op gecompenseerd.

Voortzetting van de huidige pensioenregeling en een nieuwe pensioenregeling

Het is ook mogelijk om de huidige pensioenregeling op basis van een stijgende staffel voort te zetten. Dit geldt dan voor de groep werknemers die op dat moment in de pensioenregeling aangemeld is. Zij blijven de pensioenregeling zoals deze destijds voor hen is afgesloten gewoon volgen. Voor de nieuwe groep toekomstige werknemers sluit je als werkgever een nieuwe pensioenregeling die voldoet aan het nieuw pensioenstelsel. Dit betekent een pensioenregeling met een gelijkblijvende staffel.

Beide opties hebben gevolgen op het gebied van compensatie of budget. Laat je hier goed over informeren!

Nieuw pensioenstelsel – Compenseren of niet?

Besluit je om een nieuwe pensioenregeling op te starten volgens het nieuw pensioenstelsel? Dan is de kans aannemelijk dat er werknemers zijn waarbij de pensioenregeling verslechtert. Voor deze werknemers wordt verwacht dat de werkgever de pensioenopbouw correct compenseert. Dit kan bijvoorbeeld een compensatie in het loon zijn.

Wanneer je als werkgever ervoor kiest om de huidige pensioenregeling met een stijgende staffel te laten bestaan dan is een compensatie niet aan de orde. De nieuwe groep werknemers komt in de nieuwe pensioenregeling waarin een gelijkblijvende staffel toegezegd dient te worden . Dit heeft echter wel invloed op de kosten; bij een stijgende staffel stijgen de kosten namelijk harder.

Uitdagingen

Wanneer je als werkgever besluit om de huidige pensioenregeling in stand te houden en hiernaast een nieuwe pensioenregeling op te starten, is het de vraag of het voor jou als werkgever houdbaar en betaalbaar blijft om een gelijkblijvende premieregeling te combineren met een stijgende premieregeling. Kijk hierbij goed naar de consequenties.

Daarnaast is het belangrijk om een eventuele compensatie correct toe te passen op het niveau van de huidige pensioenregeling. Dit vereist maatwerk per werknemer. Maak dan duidelijke afspraken met de werknemer over een eventuele compensatie en leg deze vast.

Laat je goed informeren en adviseren

Tijdens de transitie naar een nieuwe regeling volgens het nieuw pensioenstelsel komt veel om de hoek kijken. Laat je als werkgever goed informeren naar de (on)mogelijkheden en de gevolgen en consequenties voor jou als werkgever, maar ook voor de werknemers. Benieuwd wat dit voor jou organisatie betekent? Neem contact op, wij zoeken het voor je uit!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Chantal Nap

Mijn naam is Chantal Nap en sinds 2021 mede-eigenaar van PensioenVizier. Na mijn stageperiode bij PensioenVizier in 2009, namens de Hanzehogeschool Groningen, ben ik bij PensioenVizier in dienst getreden. Vanaf 2015 adviseer ik, met veel plezier, werkgevers over de mogelijkheden van een pensioenregeling voor de werknemers. Het maken van keuzes die passen bij een werkgever geeft mij een voldaan gevoel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.