145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Standaarddeviatie en beleggen

Standaarddeviatie beleggen is een belangrijk percentage bij vermogensbeheer. Het is een risicomaatstaf. Ook is standaarddeviatie een synoniem voor standaardafwijking. Het is een indicator voor risico. Met andere woorden; het woord risico in verband met beleggen krijgt een cijfer. In ons geval is dit een percentage. Hoe hoger dit percentage, hoe hoger het risico. Vraag daarom niet alleen naar het verwachte rendement, maar ook naar de standaarddeviatie.

Direct naar:

Pot met goud onderaan de regenboog

Wie (veel) vermogen heeft, wil dat graag behouden. Bovendien zou het mooi zijn om dit vermogen te laten groeien. Vaak horen wij van onze klanten “ik wil weinig risico en graag 2-3 keer de korte rente”. Dit lijkt tegenstrijdig. Veel rendement met weinig risico. Vermogensbeheer is echter geen gemakkelijke taak. Het is lastig de goede vermogensbeheerder van de slechte te onderscheiden. Wie veilig wil beleggen, maakt vaak weinig rendement. Wie veel rendement wil maken, loopt grotere risico´s. Bij beleggen moeten de risico’s opwegen tegen het rendement. Er is een kans op verlies, maar gaat het goed, dan kun je je vermogen vergroten.

Gratis adviesgesprek!

Standaarddeviatie beleggen, hoe meet je het risico?

Standaarddeviatie beleggen (of standaardafwijking) is het sleutelbegrip. Bij het beleggen van jouw vermogen is er altijd een bepaalde mate van risico. De kans bestaat dat je vermogen afneemt of dat je je geld kwijtraakt. Hoe groot is nu dat risico?

Het lijkt ingewikkeld, maar dat is het niet !

De voorstelling en de werkelijkheid. Iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid en menigeen vertelt vaak en veel (!) over zijn successen. De missers vergeten zij over het algemeen te vertellen. Bovendien noemen ze wel de rendementen, maar zelden de enorme risico’s die ze gelopen hebben (als ze het al weten…). Een skiër vertelt eerder over alle afdalingen die hij gedaan heeft en binnen welke tijd. Minder snel spreekt hij over de valpartijen, gebroken botten en andere mislukkingen.

Doordat mensen zeer selectief zijn bij het vertellen over hun ervaring met beleggen, kunnen anderen ertoe bewogen worden risicovol te beleggen. Hoe groter het risico, des te groter de winst kan zijn. Maar wie gaat voor de jackpot, maakt vaak ook een grote kans op verlies.

Risico vermogensbeheer berekenen

Het risico dat je bij beleggingen loopt is uit te drukken aan de hand van het verwachtingsrendement en de standaarddeviatie. Dit zijn vrij eenvoudige cijfers. Om te beginnen met het verwachtingsrendement. Jouw vermogen zit in een beleggingsportefeuille. Dan wil je vooraf weten welk rendement verwacht wordt. Dit rendement wordt uitgedrukt in procenten, bijvoorbeeld 3%. De verwachting is dan dat jouw investering in een jaar met 3% toeneemt.

Let wel: het gaat om een verwachting. De kans dat het daadwerkelijke rendement binnen een bepaalde marge van de verwachtingswaarde valt, kun je berekenen met behulp van standaarddeviaties. Dit wordt ook wel standaardafwijking genoemd. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft nu een correlatiematrix gegeven en een indeling van 17 beleggingscategorieën met bijbehorende standaarddeviaties. Hierdoor kan iedere vermogensbeheerder de risico’s van een belegging berekenen. Hieronder volgt een uitleg over het begrip standaarddeviatie.

Bereken hier het pensioen voor collectief

Betekenis van standaarddeviatie

Wat is een standaarddeviatie? Een standaarddeviatie is een mate van verschil tussen een verwachting en een uitkomst. Een uitkomst zit in 68% van de gevallen minder dan 1 standaarddeviatie naast een uitkomst. In 95% van de gevallen zit een uitkomst minder dan 2 standaarddeviaties van de verwachting.

Als een portefeuille een standaarddeviatie van 5% heeft, dan weet je met 68% zeker dat het rendement in een jaar tussen -5% en +5% van het verwachtingsrendement afligt. Een aandeel of portefeuille met een kleine standaarddeviatie is zeer stabiel met zekerheid. Een aandeel of portefeuille met een grote standaarddeviatie is instabiel en geeft minder zekerheid. Als een portefeuille een verwachtingsrendement van 6% heeft en een standaarddeviatie van 6%, dan weet je met een zekerheid van 68% dat het daadwerkelijke rendement tussen de 0% en de 12% ligt.

Daarbij weet je met een zekerheid van 95% dat het rendement tussen de -6% en de +18% ligt: twee standaardvariaties verwijderd van het verwachtingsrendement. Heeft een portefeuille een verwachtingsrendement van 0,5% en een standaarddeviatie van 0,1%, dan weet je met 68% zekerheid dat jouw rendement tussen de 0,4% en 0,6% zal liggen en met 95% zekerheid dat je rendement tussen de 0,3% en 0,7% ligt. Dit is geen 100% zekerheid – aandelen kunnen zomaar in waarde zakken – maar wel een redelijke zekerheid.

Volatiliteit of beweeglijkheid van de koers

Bij beleggingen is er veel variatie tussen standaarddeviaties. Dit heeft te maken met de beweeglijkheid. Dit is de instabiliteit van de koers van een aandeel of ander financieel product. Deze beweeglijkheid heet ook wel volatiliteit. Het ene aandeel of belegging is stabieler dan het andere. Op een stabiele belegging, die dus een lage volatiliteit heeft, verlies je niet veel geld, maar evenmin zul je er snel veel op winnen.

Een minder volatiele belegging kan plots in waarde stijgen, maar even plots ook weer in waarde dalen. Zodoende geeft de volatiliteit een beeld van de veiligheid van een bepaald aandeel. Dit is echter slechts een verwachting. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook stabiele aandelen plots hun waarde verliezen. Voorzichtigheid is dus altijd gepast.

Standaarddeviatie

Standaarddeviatie: een onmisbaar cijfer bij vermogensbeheer

Laat je je vermogen beheren dan kun je je niet slechts richten op rendementspercentages. Dergelijke percentages geven geen zekerheid. Wie kijkt naar winstkansen zal ook altijd moeten kijken naar de risico’s. De standaarddeviatie is een behoorlijk accurate maatstaf om risico’s aan te geven. Het geeft geen volkomen zekerheid.

Het is zeker binnen de financiële wereld een erg moeilijk berekenbaar cijfer, maar het is wel een belangrijk cijfer. Het berekenen van standaarddeviaties is al aanzienlijk makkelijker geworden. Dit komt door de cijfers en indelingen van de AFM (zie leidraad AFM berekening van de risicowijzer).

Elke vermogensbeheerder kan standaarddeviaties berekenen en openbaar maken. Zo kan iedereen zijn risico berekenen. Daardoor is de belegger af van het risico dat hij zich blindstaart op rendementen. Ook risico’s moet je in ogenschouw nemen, zeker bij het beleggen.

Bereken hier jouw pensioen als ondernemer!

Nadelen van standaarddeviatie

Het voordeel van de standaarddeviatie is de brede toepasbaarheid en de betrekkelijk eenvoudige berekening. Deze maatstaf kent echter ook beperkingen:

  1. Er wordt bijvoorbeeld vanuit gegaan dat rendementen normaal verdeeld zijn, terwijl dat in de praktijk niet altijd het geval is.
  2. De standaarddeviatie houdt alleen rekening met het marktrisico. Een beleggingsportefeuille kent echter ook andere significante risico´s die niet worden weerspiegeld in de standaarddeviatie. Denk bijvoorbeeld aan het liquiditeitsrisico en het debiteurenrisico.

 

  • Indien je het portefeuillerisico wilt matchen met het risicoprofiel van de klant. Dan is standaarddeviatie beleggen van de portefeuille een gegeven.
  • Ook zal de adviseur dan aan de klant duidelijk moeten maken dat het risico van de portefeuille zich in de toekomst anders kan ontwikkelen. Risico’s als gevolg van veranderende marktomstandigheden.

Conclusie

Vraag niet alleen naar het verwachte rendement, maar ook naar de standaarddeviatie! Wij willen je graag helpen hierbij… Neem vrijblijvend contact met ons op en dan kijken we wat wij voor jou kunnen betekenen.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.