145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Wat is waardeoverdracht pensioen?

Een waardeoverdracht pensioen zorgt ervoor dat je de opgebouwde waarde van het pensioen bij de oude werkgever overdraagt naar de pensioenuitvoerder van je huidige werkgever. Bij een verandering van werkgever kun je kiezen om waardeoverdracht te laten uitvoeren. Je kunt dan het pensioen van de vorige werkgever overdragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Een waardeoverdracht is oorspronkelijk bedoeld om pensioenbreuk te voorkomen. De waardeoverdracht kan iedere werknemer aanvragen nadat hij bij de nieuwe werkgever in dienst is getreden. Meer weten over jouw pensioen?

Direct naar:

Wanneer is je pensioen overzetten voordelig?

Wanneer doe je aan waardeoverdracht? Met andere woorden, wanneer is pensioenoverdracht voordelig en wanneer laat je het geld staan? Allereerst hangt dit af van je eigen persoonlijke voorkeuren, maar dit hangt ook af van de volgende zaken:

  • Minder administratie
  • Partnerpensioen en wezenpensioen
  • Type pensioenregeling
  • Indexatie

Er moet met veel onderdelen rekening worden gehouden om te beoordelen of waardeoverdracht van je pensioen verstandig is. Heb je hulp nodig? Neem gerust contact met ons op door te bellen naar: 088 9000 900. Of neem contact met ons op via de contactpagina.

Minder administratie

Het grootste voordeel van waardeoverdracht is natuurlijk dat je minder adminstratie hebt. Als je veel verschillende kleine pensioenen hebt opgebouwd bij verschillende werkgevers, is het overdragen van je pensioenen naar één pensioenuitvoerder overzichtelijker. Het is wel belangrijk om goed te controleren of de condities van de nieuwe pensioenuitvoerder voordelig zijn, je wilt er namelijk niet op achteruit gaan. Dan kun je beter je kleine pensioenen behouden.

Partnerpensioen en wezenpensioen

In de pensioenovereenkomsten staat informatie met betrekking tot partnerpensioen en wezenpensioen. Er zijn hierin twee variaties mogelijk, namelijk op risicobasis of op opbouwbasis. Risicobasis houdt in dat je nabestaandenpensioen vervalt indien je niet meer werkzaam bent bij de werkgever. Je doet dan niet meer mee aan zijn pensioenregeling, je nabestaanden hebben dan geen recht op de uitkering. Opbouwbasis houdt in dat je een vaste spaarpot opbouwt voor je partnerpensioen. De nabestaanden hebben dan altijd recht op het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd.

Type pensioenregeling

Bij een werkgever bouw je pensioen op door middel van een pensioenstelsel. In Nederland kent het pensioenstelsel drie verschillende soorten overeenkomsten voor het afsluiten van pensioenen namelijk de uitkeringsovereenkomst, de premieovereenkomst en de kapitaalovereenkomst.

Uitkeringsovereenkomst

Wanneer je pensioen opbouwt op basis van een uitkeringsovereenkomst, is er vooraf afgesproken wat de hoogte van de pensioenuitkering zal zijn. Deze staat dan vast en is daarmee gegarandeerd. Het hebben van een uitkeringsovereenkomst is dan ook heel gunstig voor jouw pensioenopbouw.

Premieovereenkomst

De tweede mogelijkheid is de premieovereenkomst. Bij deze pensioenregeling zijn er vooraf afspraken gemaakt met de werkgever over de betaling van de premie. Vervolgens wordt deze premie belegd, hierdoor heb je geen zekerheid over je pensioenkapitaal op je pensioendatum. Kortom, de resultaten van de belegging kunnen positief maar ook negatief uitpakken, op je AOW-datum is de hoogte van je pensioenkapitaal dan ook een verrassing.

Kapitaalovereenkomst

De kapitaalovereenkomst komt maar weinig voor. Bij een kapitaalovereenkomst zijn er afgespraken gemaakt over de hoogte van het kapitaal en met dit kapitaal kun je, als je met pensioen gaat, een pensioenuitkering aankopen. Bij deze pensioenregeling kan dan ook de hoogte van pensioenkering meevallen, omdat de uiktering is gebaseerd op de actuele marktrente.

Indexatie

Indexatie is de mate waarin het pensioen jaarlijks verhoogd kan worden en dit is gebaseerd op de inflatie. Zijn jouw vorige pensioenregeling en de nieuwe pensioenregeling beiden een uitkeringsovereenkomst (middelloon- of eindloonregeling)? Dan is het verstandig om het indexatiebeleid van beide regelingen met elkaar te vergelijken. Kijk hierbij naar de financiële gezondheid van de pensioenuitvoerder en of de kans op indexatie groot is.

Neem contact op!

Waardeoverdracht pensioen wel of niet doen?

Dit hangt af van jouw situatie en de eerdergenoemde zaken! Heb je veel kleine pensioenpotjes? Dan maakt het jouw pensioenadministratie een stuk makkelijker. Het is ook verstandig wanneer er extra dienstjaren ontstaan in een eindloonregeling. Ook is het interessant wanneer je vorige pensioenregeling niet geïndexeerd wordt en een nieuwe regeling wel.

Voor- en nadelen van waardeoverdracht

Een voordeel van waardeoverdracht is dat jouw pensioen niet verdeeld is over verschillende pensioenverzekeraars. Dit voorkomt een ingewikkelde pensioenadministratie door vele kleine pensioentjes. Waardeoverdracht is tevens interessant indien er extra dienstjaren ontstaan in een eindloonregeling. Ook interessant is wanneer een niet-geïndexeerde pensioenaanspraak wordt overgedragen naar een geïndexeerde regeling.

Het pensioen overzetten kan nadelig zijn wanneer je op dit moment onder de middelloon- of eindloonregeling valt en de nieuwe regeling een beschikbare premie regeling is. Laat je daarom goed adviseren! Neem contact op met PensioenVizier!

Bestaan er premievrije aanspraken in een beschikbare premieregeling en hebben deze een garantie-uitkering op de einddatum? Dan is het onverstandig om de reservewaarde over te dragen naar een beschikbare premieregeling zonder garantieaanspraken.

wanneer waardeoverdracht

Overdracht pensioen, dit moet je doen

Stap 1
Bekijk eerst de pensioenoverzichten die je hebt op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Je vraagt een opgave voor waardeoverdracht pensioen aan bij de pensioenuitvoerder waar je de waarde naar wilt overdragen.

Stap 2

De pensioenuitvoerder vraagt bij je vorige pensioenuitvoerder om jouw pensioenaanspraken en om de overdrachtswaarde door te geven. Dit duurt ongeveer één maand.

Stap 3

Binnen twee maanden worden deze gegevens door jouw vorige pensioenuitvoerder opgestuurd.

Stap 4

Binnen twee maanden wordt de waarde van jouw pensioenaanspraken omgerekend naar je nieuwe regeling. Hierop ontvang je een offerte waarin de reeds opgebouwde pensioenaanspraken staan vermeld. Ook is vermeld hoe je deze kunt overdragen naar jouw nieuwe pensioenregeling.

Stap 5

Bestudeer voordat je de beslissing maakt goed de offerte of bespreek deze eventueel met jouw adviseur. Het is belangrijk dat je binnen twee maanden beslist tot deze overdracht. Na deze tijd vervalt de offerte.

Stap 6

Wanneer je hebt besloten tot waardeoverdracht van je pensioen, vraagt de nieuwe pensioenuitvoerder jouw vorige pensioenuitvoerder om de overdrachtswaarde over te maken.

Stap 7

Jouw vorige pensioenuitvoerder maakt dit bedrag over naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder.

Stap 8

De nieuwe pensioenuitvoerder zal de pensioenaanspraken toevoegen aan jouw pensioenpolis.

Stap 9

Je ontvangt een nieuwe pensioenopgave waarin je pensioenaanspraken uit de waardeoverdracht zijn verwerkt. De waarde overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder kan dus een half jaar duren.

Gratis adviesgesprek!

Internationale waardeoverdracht pensioen

Bij pensioenoverdracht uit het buitenland liggen de zaken wat complexer. Ieder land heeft een ander verdrag met Nederland. Per land maken we de afweging wat te doen. Onze adviseurs kijken samen met jou wat de mogelijkheden zijn.

Advies over waardeoverdracht

Wil je meer informatie over waardeoverdracht? Of over pensioen voor particulieren? Of over andere pensioenzaken? Neem gerust contact met ons op door te bellen naar 088 9000 900. Of laat hieronder jouw gegevens achter, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.