150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Stel je raakt arbeidsongeschikt als ondernemer

Eén op de acht ondernemers krijgt vroeg of laat te maken met arbeidsongeschiktheid. Elke ondernemer loopt dus het risico om arbeidsongeschikt te raken. Het is dus belangrijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering als ondernemer af te sluiten. Een goede en betaalbare manier om jezelf als ondernemer te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid is het nemen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook wel AOV genoemd. Je wordt voorzien van een periodieke uitkering bij ziekte of invaliditeit. Zo ben je toch in staat om jouw vaste lasten te betalen, ook al kun je (tijdelijk) niet werken.

De voordelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemers

Een arbeidsongeschikheidsverzekering voor ondernemers biedt verschillende voordelen:

 • De AOV is een financieel vangnet.
 • Het is een zakelijke overeenkomst met een verzekeraar. Deze keert altijd uit als aan de voorwaarden voldaan is.
 • Je bepaalt zelf de hoogte van de uitkering maar deze is vaak gemaximeerd tot 90% van het gemiddelde salaris over de laatste drie jaar.
 • Je kan kiezen uit de wachttijd. Zoals een wachttijd van 30 dagen, maar ook van een jaar en alles wat daar tussen zit.
 • De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting, maar de uitkering daarentegen is belast.
 • Re-integratietraject pakt de verzekeraar op.

De nadelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemers

Een arbeidsongeschikheidsverzekering ondernemers heeft zeker ook nadelen:

 • Bij aanvang gezondheidsverklaring en mogelijk wordt je gekeurd
 • Bij ziekte is er ook een keuringsarts
 • Hoog risico = hoge premie (1 op de 8 ondernemers krijgt te maken met arbeidsongeschiktheid)

Arbeidsongeschiktheidsverzekering regelen, wat vindt de ondernemer?

Het is al jaren onderwerp van discussie, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemers. Iedereen vindt er wel iets van, de overheid, de vakbonden, allerlei belangenverenigingen, verzekeraars en ook de “gewone werknemer”. De ondernemer zelf vindt er natuurlijk ook iets van en in het algemeen is het beeld daarbij: “het is duur”.

Mijn arbeidsongeschiktheidverzekering

Kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschikheidsverzekering voor ondernemers is niet goedkoop. Je moet al snel denken aan €150 tot €450 per maand. Goed nieuws, deze bedragen zijn aftrekbaar.

Er zijn een aantal factoren die de prijs bepalen bij een arbeidsongeschiktheidspensioen voor de ondernemer. Gelukkig zijn er een aantal factoren die hierbij een rol spelen, waardoor de overweging van een arbeidsongeschikheidsverzekering voor de ondernemer toch goed kan passen binnen het budget. Al deze mogelijkheden (en/of een combinatie ervan) bieden meestal wel de aanleiding voor de ondernemer om een start te maken met het regelen van zijn of haar arbeidsongeschikheidsverzekering. De volgende factoren spelen een belangrijke rol:

 1. Dekking
 2. Eigen risico
 3. Drempel
 4. Beroeps- of passende arbeid
 5. Startdatum
 6. Indexatie
Bereken jouw AOV-premie

Enorm risico als ondernemer

Dat laatste “het is te duur” is ook wel enigszins waar, maar anderzijds dekt het ook een enorm risico af. Stel er gebeurt je iets als ondernemer, waardoor je – al dan niet tijdelijk – terug moet vallen op een arbeidsongeschiktheidspensioen voor de ondernemer. Als dit een dekking moet bieden van 80 procent van het inkomen, dan is dat al snel 1.500 euro per maand of meer.

Het is wellicht een open deur, maar het mag toch nog wel even worden vermeld. Hier valt namelijk niet of nauwelijks tegenop te sparen en als het inkomen van de ondernemer een aanzienlijk deel van het besteedbare inkomen uitmaakt, kan er toch niet zomaar aan voorbij worden gegaan. Het is daarom als ondernemer erg belangrijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Hieronder worden de belangrijkste factoren beschreven:

Begin met minimale dekking

Begin met een dekking die het minimale benodigde vangnet vormt. Hiermee bedoel ik dat je niet altijd 80 procent van het inkomen (dat is de maximale dekking) hoeft af te dekken. Het verschilt uiteraard tussen de diverse ondernemers, maar indien er nog een ander inkomen is van bijvoorbeeld een partner, dan kun je ook overwegen om de vaste lasten van het huishouden in kaart te brengen en dat bedrag af te dekken. Misschien dat er dan slechts 40 of 50 procent hoeft te worden aangehouden.

Kies voor een hoger eigen risico

Kies een hoger eigen risico. Ook hierbij geldt dat het niet voor iedereen weg gelegd is, maar als je niet kiest voor het minimale, stel 10 werkdagen of 1 maand, dan zou je ook kunnen overwegen om het eigen risico naar 2, 3 of zelfs 6 maanden op te schroeven. Afhankelijk van een eigen buffer (waar wel voor te sparen is natuurlijk), kan de AOV voor de ondernemer hierop worden aangepast met uiteraard een lagere premie des te hoger het eigen risico.

Heb jij ons boek al?

Bepaal je eigen drempel

Uitkering vanaf een hoger percentage arbeidsongeschiktheid. Voor een groot aantal zelfstandigen geldt dat zij hun werk ook nog wel kunnen uitvoeren als ze maar voor 30, 40 of zelf 50 procent arbeidsongeschikt raken. Voor een ondernemer met een klusbedrijf geldt dit weer in mindere mate, maar voor iemand die veel vanuit thuis of kantoor werkt kan een uitkering vanaf een hoger percentage (vanaf 25 procent arbeidsongeschiktheid is vaak de standaard) ook een prima alternatief zijn. Toegegeven dat dit op voorhand vaak heel moeilijk is in te schatten, maar het kan.

Beroeps- of passende arbeid

Niet kiezen voor beroepsarbeidsongeschiktheid. Deze variant biedt de mogelijkheid om niet gekeurd te worden (indien arbeidsongeschiktheid optreedt) voor het beroep dat men uitoefent. Er wordt dan bekeken of de arbeidsongeschikte ondernemer in aanmerking komt voor ander werk. Deze vorm noemt men in de volksmond “passende arbeid”. Passend betekent in deze context passend bij jouw ervaring en opleiding.

Als het aan bod komt bij de bespreking over een eventuele dekking, noem ik deze vorm wel, echter de meeste ondernemers die een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer overwegen hebben hier gemengde gevoelens bij. Er kan natuurlijk discussie ontstaan wat passend is voor jouw specifieke situatie.

Startdatum: verzeker jezelf op tijd

Begin zo vroeg mogelijk. Des te eerder men een dekking neemt, des te goedkoper het meestal is. In enkele gevallen is dat weer juist andersom, aangezien de looptijd – en daarmee het risico om lang te moeten uitkeren – afneemt. Als je als ondernemer begint, dan is het wel wijs om een start te maken met arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer. In bijna alle gevallen bieden ondernemers bij aanvang een korting op de premie, gedurende de eerste drie jaar. Je kan vaak nog kiezen voor een eerste periode met een langzaam oplopende premie. Deze vorm noemt men in vakjargon “combitarief”. Als je ouder bent bij aanvang van de dekking, dan is er vrijwel geen keuze en wordt het een gelijkblijvende premie. Dat is het “standaardtarief”.

Vergelijk zelf via Yezzer!

Pensioenindexatie

Voorkom zoveel mogelijk een start met een indexatie vooraf. Dit is een vorm waarbij de dekking op voorhand al jaarlijks kan worden opgehoogd. Dit kan met bijvoorbeeld 2, 3 of 4 procent. Dit heeft natuurlijk ook behoorlijke gevolgen voor de premie, aangezien die daarin ook meeloopt. In de adviespraktijk neem ik meestal wel een indexatie mee nadat de arbeidsongeschiktheid is opgetreden. Ben je eenmaal arbeidsongeschikt, dan is indexatie niet meer mogelijk.

Een jaarlijkse indexatie vooraf vind ik onzin. In de meeste gevallen weet de ondernemer nog niet welke kant het inkomen opgaat. Daarnaast speelt de inflatie, die de laatste tien tot vijftien jaar erg gering was, ook een rol. Uit bovenstaande mogelijkheden blijkt al dat de advisering van het arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer een complexe operatie is.

Neem hier contact met ons op!

De fiscus betaalt mee!

Vergeet niet dat ook de premie aftrekbaar is op de aangifte van de inkomstenbelasting (voorwaarde dat de ondernemer zelf ook de premie vanuit privé betaald). Deze zaken eenmaal inzichtelijk gemaakt, maakt dat de ondernemer uiteindelijk een heel ander beeld heeft van een AOV. Wacht vooral niet te lang met het regelen van je (arbeidsongeschiktheid) pensioen!

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers: laat je adviseren

We praten je graag bij over de diverse aanbieders van een AOV. Ze hebben immers diverse specifieke speerpunten. Wellicht dat er een uitstekende voor jou bij zit! Laat hieronder jouw gegevens achter, wij nemen dan zo snel mogelijk telefonisch contact met je op. Je kan ook direct bellen naar 088 9000 900.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.