145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Ondernemers en DGA pensioen

Zo’n 86% van de ondernemers ziet hun “pensioen in eigen beheer” of oudedagsvoorziening (ODV), het DGA pensioen, wel degelijk als inkomen voor later.

Dat blijkt uit onderzoek van Intomart GfK in opdracht van Grant Thornton. Dit wijkt af van het algemene beeld dat dga’s hun pensioen in eigen beheer hooguit als fiscale aftrekpost beschouwen.

Van de ondervraagde dga’s met 10 tot 250 medewerkers ziet 14% pensioen in eigen beheer en ODV inderdaad als ‘slechts’ een fiscale aftrekpost.  Bovendien is pensioen “in eigen beheer” afgeschaft!

De meeste DGA’s hebben hun pensioen “in eigen beheer”:

  • afgekocht, dan is er dus helemaal geen pensioen meer
  • omgezet in een oudedagsvoorziening (ODV) of
  • premievrij voortgezet

Wat zijn de opties om toch DGA pensioen op te bouwen?

Polis als alternatief voor DGA pensioen

Een polis kan een goed alternatief zijn. Je stort immers geld in de polis. Groot nadeel is dat het geld het bedrijf verlaat. Je kan er ook niet meer aankomen voor de pensioendatum. Dit kan ook een voordeel zijn. Het geld verlaat het bedrijf en staat op een aparte rekening; de pensioenrekening.

Pensioen en een beleggingsrekening

Een beleggingsrekening vinden wij een goed idee. Je hebt twee smaken

  • een Box 1 beleggingsrekening (dat is een lijfrente)
  • een Box 3 beleggingsrekening (dat is vrij beleggen en direct opneembaar)

Iedere beleggingsrekening kent een eigen risicoprofiel. Benieuwd wat jouw beleggingsprofiel is?

Ga naar de risicoprofielbepaler

Waarde bedrijf meenemen

Ook de waarde van het bedrijf moet je gewoon meenemen in jouw DGA pensioen. De meest simpele waardevaststelling is de post “eigen vermogen” op de balans. De verkoopwaarde kan natuurlijk veel hoger liggen. Onder bepaalde voorwaarden houden we daar graag rekening mee in jouw financiële planning. Zo krijg je een DGA pensioen wat past bij jouw verwachtingen en kan je jouw levensstijl handhaven.

Erfenissen en DGA pensioen

Er moet zeker rekening gehouden worden met erfenissen van jou en/of je partner. Ik wens iedereen een lang en gelukkig leven, maar het is een gegeven dat aan ieder leven een einde komt. Dit betekent concreet dat er vaak een “bak” geld jouw kant op komt. Dit nemen we mee in jouw financiële planning.

Vastgoed en DGA pensioen

Vaak is er sprake van een eigen huis, maar soms is er ook nog ander vastgoed. Dit kan een bedrijfspand zijn, garages of een tweede huis. De mate van overwaarde en aflossing van dit vastgoed zijn van invloed op jouw financiële planning. Zorgvuldige planning is op zijn plaats om een duidelijk beeld te krijgen van de toekomstige geldstromen.

Werkgeverspensioen als inkomensvoorziening

Dat DGA’s het werkgeverspensioen als serieuze inkomensvoorziening zien, blijkt uit het feit dat 54% het ‘risico vóór overlijden’ heeft herverzekerd. En ook dat 91% bijhoudt of hetgeen op de balans voor pensioen gereserveerd is op de ingangsdatum echt aanwezig is om het pensioen uit te kunnen betalen.

Senioren op vakantie. DGA pensioen
PensioenVizier is niet voor iedereen

Tip voor AFM

Ook toezichthouder AFM krijgt een tip: 48% van de DGA’s gaat ervan uit dat hun adviseur checkt of de pensioen-bv voldoende kan uitkeren op de ingangsdatum. Maar gebeurt dat ook echt? En waar gaat de adviseur van uit? “In de toekomstige wet- en regelgeving omtrent pensioenadvisering zou het opnemen van een controlemechanisme wellicht geen kwaad kunnen.”

Neem contact op

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Als werkgever heb je een zorgplicht voor je werknemers. Sinds de Wet pensioencommunicatie (2015) in werking is getreden, wordt de werkgever ook grotendeels verantwoordelijk gehouden voor het informeren en begeleiden van de werknemers omtrent hun pensioen. Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

 

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Chantal Nap

Mijn naam is Chantal Nap en sinds 2021 mede-eigenaar van PensioenVizier. Na mijn stageperiode bij PensioenVizier in 2009, namens de Hanzehogeschool Groningen, ben ik bij PensioenVizier in dienst getreden. Vanaf 2015 adviseer ik, met veel plezier, werkgevers over de mogelijkheden van een pensioenregeling voor de werknemers. Het maken van keuzes die passen bij een werkgever geeft mij een voldaan gevoel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.