150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Rechten en plichten bij een fusie en pensioen

Bij een fusie komt pensioen vaak om de hoek kijken. Voorkom ellende en grijp op tijd in. Er zijn zeker ook kansen. Het fusie of overname proces maakt het mogelijk om beide pensioenregelingen gelijk te trekken. In vaktermen noemen we dit harmoniseren. Des te vroeger je erbij bent, des te makkelijker het is om deze kansen optimaal te benutten. Welke consequenties volgen er uit de nieuwe pensioenregeling? Met betrekking tot pensioen en fusie zijn er drie soorten fusies:

  • De bedrijvenfusie;
  • De juridische fusie;
  • De aandelen fusie.

Ieder met zijn eigen pensioenproblematieken. Het is vanzelfsprekend belangrijk om eerst te kijken om welke soort fusie het gaat. Hieronder zijn ze uitgewerkt.

Wat wij voor jou betekenen?

Werkingssfeeronderzoek

Bij een fusie kunnen zowel de koper als de verkoper te maken krijgen met een verplichtgesteld pensioenfonds. Het is dan zaak om uit te zoeken waarom het nieuwe bedrijf wel of niet onder een verplichtgesteld pensioenfonds zou vallen. Een werkingssfeeronderzoek (ook wel BPF-check genoemd) is dan zeker op zijn plaats.

Fusie en pensioen

Bedrijvenfusie en pensioen:

Hierbij worden alle bezittingen en schulden stuk voor stuk van de ene aan de andere onderneming overgedragen. Alle rechten en verplichtingen uit bestaande arbeidsovereenkomsten gaan over op de verkrijgende onderneming. Bij een bedrijfsfusie treden de werknemers uit dienst van de overdragende onderneming.

Het door de overgang veroorzaakte ontslag heeft tot gevolg dat zo nodig affinanciering van de pensioenrechten van de werknemers moet plaatshebben. De affinancieringsverplichting komt geheel voor rekening van de overdragende onderneming. Dit geldt alleen bij defined benefits, zoals middelloon. Dus niet bij beschikbare premie regelingen.

Volgens artikel 7:663 BW gaan pensioentoezeggingen in principe over op de verkrijgende onderneming. Hierop bestaan twee uitzonderingen.

1. Indien de verkrijgende onderneming al een pensioenregeling voor het eigen personeel heeft, mag de verkrijgende onderneming er ook voor kiezen om de reeds bestaande pensioenregeling toe te zeggen aan de overgenomen werknemers.

2. Indien de verkrijgende onderneming verplicht is deel te nemen in een bedrijfstakpensioenfonds en de overgenomen werknemers ook verplicht gaan deelnemen in dat fonds, geldt de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds.

Maak een afspraak en ontvang ons boek

Juridische fusie en pensioen

Hierbij gaan ten minste twee rechtspersonen met dezelfde rechtsvorm samen. Eén van de rechtspersonen verkrijgt het vermogen van de ander, die dan ophoudt te bestaan. Of ze houden beiden op te bestaan en gaan op in een nieuwe rechtspersoon.

De werknemers van de overdragende onderneming komen automatisch in dienst van de verkrijgende onderneming. Alle verplichtingen die de overdragende onderneming tegenover de werknemers had gaan over op de verkrijgende onderneming. Dit geldt in principe ook voor de pensioenverplichtingen. Echter: wat hierboven onder ‘bedrijfsfusie’ staat, geldt ook voor de juridische fusie, dus: Twee uitzonderingen.

1. Let op: Het is niet geheel zeker of deze  uitzondering ook geldt in geval van juridische fusie: de meningen zijn verdeeld of hier een keuzemogelijkheid voor de verkrijgende onderneming bestaat. Indien de verkrijgende onderneming al een pensioenregeling voor het eigen personeel heeft, mag de verkrijgende onderneming er ook voor kiezen om de reeds bestaande pensioenregeling toe te zeggen aan de overgenomen werknemers.

2. Indien de verkrijgende onderneming verplicht is deel te nemen in een bedrijfstakpensioenfonds en de overgenomen werknemers ook verplicht gaan deelnemen in dat fonds, geldt de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Eén aanvulling op juridische fusie en bedrijfsfusie: het bestaan van twee pensioenregelingen binnen één onderneming kan in strijd zijn met goed werkgeverschap: indien twee werknemers hetzelfde werk verrichten en de één een betere pensioenregeling heeft dan de ander, worden zij ongelijk beloond.

Het risico dat hierop door een werknemer met succes beroep kan worden gedaan lijkt klein, omdat het hier om een wettelijke regel gaat (wet geldt sinds 01.07.2002). Deze situatie kan voorts worden verdedigd door te stellen dat het hier gaat om bescherming van een groep werknemers.

Kijk voor een overzicht van jouw pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Aandelenfusie en pensioen

Bij een aandelenfusie gaan de aandelen van een onderneming in andere handen over. De zeggenschap over een onderneming wordt overgedragen terwijl de overdragende onderneming dezelfde rechtspersoon blijft. Het dienstverband met de overdragende onderneming ondergaat geen wijziging. Ook de pensioenregeling blijft ongewijzigd in stand.

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Naast verschillende levensfases, zijn ook de verschillende generaties een belangrijk aandachtspunt als het gaat om pensioencommunicatie. Wanneer iemand net van school komt en aan het begin van zijn carrière staat, wordt er nog niet of nauwelijks nagedacht over pensioen. Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.