150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Pensioen afkopen?

De pensioenuitvoerder kan kleine pensioenaanspraken afkopen. Het grensbedrag wordt jaarlijks herzien op basis van de Consumentenprijsindex (CPI). Dit afkoopbedrag bedraagt met ingang van 1 januari 2023 €594,89. Veel mensen die van werkgever gewisseld zijn, hebben een klein pensioen opgebouwd. Deze opgebouwde waarde mag worden overgeheveld naar het nieuwe pensioen, maar door het papierwerk en onwetendheid gebeurt dat niet altijd. Het pensioen wordt dan vaak ‘vergeten’. Voor de pensioenuitvoerder is het doorlopende beheer een dure aangelegenheid, zeker in tijden van economische crisis. Pensioen afkopen is wettelijk bijna altijd verboden, maar in 2007 is de Pensioenwet aangepast in het voordeel van de pensioenuitvoerder. Deze mag een klein pensioen afkopen. De jaarlijkse toekomstige pensioenuitkering mag dan niet hoger zijn dan deze €503,24 (bruto). De oud-werknemer is verplicht mee te werken, maar er zijn een aantal situaties waarin toestemming (of geen bezwaar) vereist is:

  • Indien de pensioenopbouw is gestopt vóór 2007;
  • Als de pensioenuitkering al is ingegaan;
  • Wanneer afkoop in de pensioenovereenkomst is beperkt of uitgesloten;
  • Tot twee jaar na beëindiging van deelname aan het pensioen.

Bezwaar soms zinvol

Soms is bezwaar (of geen toestemming) zinvol. Als de pensioengerechtigde namelijk een leeftijd van 90 jaar bereikt, moet de pensioenuitvoerder 25 jaar geïndexeerd €503,24 uitkeren. Bij de afkoop hou je rekening met de ‘eindleeftijd’. Die kan aanzienlijk lager liggen en zo is het eenmalige afkoopbedrag soms onevenredig laag.

Klik hier voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Belastingkosten afkopen pensioen

Vervolgens kan de afkoopsom nóg lager uitvallen dan oorspronkelijk verwacht, omdat er ook nog belasting is verschuldigd over het opgebouwde bedrag. Dit kan oplopen tot 52 procent. Regelmatig wordt er ook nog onbedoeld verkeerd belasting ingehouden en is er minder recht op bijvoorbeeld belastingtoeslagen. Mensen die nu een pensioenaanspraak hebben die bóven de grens uitkomt, kunnen in de toekomst wellicht nog onder de grens komen. De grens is namelijk geïndexeerd en een pensioen is in deze tijd helemaal niet zeker van indexatie. Aangezwengeld door de huidige crisis is de kans groot dat meer (ex-)werknemers de komende jaren te maken krijgen met het afkopen pensioen. Hoewel dit geoorloofd is, is het maar de vraag of dit wenselijk is.

Meer informatie?

Indien u meer informatie nodig heeft, neem dan contact op met ons. Heeft u vragen? Bel 088-9000 900 of mail naar info@pensioenvizier.nl of klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.