145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen als alternatief! Eén op de acht ondernemers krijgt vroeg of laat te maken met arbeidsongeschiktheid. Van deze 16% (!) is 80% weer beter binnen één jaar. 20% is langduriger uit de roulatie. Elke ondernemer loopt dus het risico om arbeidsongeschikt te raken. Om dit risico te dekken kun je als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten.

Sommige mensen vinden een AOV echter te duur. Voor deze mensen is een arbeidsongeschiktheidsvoorziening (schenkkring) een alternatief. Het is een goedkope manier om het arbeidsongeschiktheidsrisico toch te dekken.

In dit artikel worden de kenmerken van het VoorzieningenFonds en Social Market AOv toegelicht. Het grootste verschil tussen een AOV en het VoorzieningenFonds of Social Market AOv is dat een AOV een verzekering is en dat het VoorzieningenFonds en Social Market AOV een schenkkringen zijn. Een schenkkring is een groep van ondernemers die elkaar financieel steunen bij arbeidsongeschiktheid. Dit doen ze door kleine schenkingen te geven aan de zieke(n).

Is een schenkkring iets voor mij?

Wat is het VoorzieningenFonds?

Het VoorzieningenFonds bestaat uit een groep van minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die elkaar financieel steunen bij arbeidsongeschiktheid. Deze financiële steun duurt maximaal twee jaar. Elke maand spaart elke deelnemer een bedrag op zijn eigen VoorzieningenFondsrekening. Indien een deelnemer van een vereniging ziek of arbeidsongeschikt wordt, ontvangt deze een schenking van de overige leden. Doordat ondernemers elkaar financieel steunen, is een VoorzieningenFonds een goedkope arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Een voorziening waarmee het risico toch goed gedekt is.

De hoogte van de inleg is afhankelijk van het bedrag dat jij wilt ontvangen bij ziekte, maar dit bedrag moet wel passen bij jouw inkomen. Het maximale maandbedrag is € 2.500,-. Mocht jij aantoonbaar meer verdienen per maand, dan zijn er twee verenigingen waar een hoger bedrag ook mogelijk is. Het geld staat dus op jouw eigen VoorzieningenFondsrekening en wanneer er niemand uit de vereniging ziek wordt, loopt het saldo op. Het maximale saldo is 36 keer de gekozen uitkering per maand. Wanneer dit bereikt is, wordt het saldo teruggeboekt op jouw eigen privérekening.

Een deelnemer meldt zich ziek bij het bestuur. De wachttijd tot een uitkering is 30 dagen, dit betekent dus dat jij de eerste 30 ziektedagen geen uitkering krijgt. Elke deelnemer kan zich tussen de 20% en 100% ziek melden. Bij bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheid van 50%, krijg je dan dus 50% van het schenkingsbedrag.

Vergelijk zelf via Yezzer!

Voordelen VoorzieningenFonds

Het VoorzieningenFonds is een goedkope arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Er is ook geen medische keuring vooraf en geen leeftijdsgrens, daardoor kan iedereen deelnemen. Wel moet iedereen bij aanvang 100% arbeidsgeschikt zijn. Verder is het fijn dat de inleg van de ondernemer van hem of haar zelf blijft: als jij uit het VoorzieningenFonds stapt, krijg je jouw saldo teruggestort op jouw privérekening. Een ander voordeel is dat het VoorzieningenFonds informatieavonden organiseert en hiervoor geen extra kosten in rekening brengt. Dit is vaak ook een manier van netwerken.

Nadelen VoorzieningenFonds

Het VoorzieningenFonds is op basis van vertrouwen, dit geldt ook als een deelnemer zich ziekmeldt. Bij de meeste verenigingen heeft het bestuur echter wel regelmatig contact met de arbeidsongeschikte ondernemer. Daarnaast heeft het VoorzieningenFonds relatief hoge eenmalige kosten, namelijk € 395,- per jaar bij aanvang. Daarnaast zijn er doorlopende kosten van € 120,- per jaar. Wanneer je in het buitenland werkt, kun je geen schenking ontvangen. Bij de meeste verenigingen geldt bij een tijdelijk verblijf in het buitenland dat er gebruik gemaakt kan worden van een slapend lidmaatschap. Hierbij heb je geen recht op een schenking, omdat de sociale controle dan wegvalt.

Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen

Wat is een Social Market AOv?

Social Market AOv is een flexibele en goedkope arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor ondernemers. Het is een schenkkring waarin ondernemers elkaar financieel steunen bij arbeidsongeschiktheid.

De uitkeringsduur is twee jaar, maar in tegenstelling tot het VoorzieningenFonds is dit gerelateerd aan volledige arbeidsongeschiktheid. Als jij dus bijvoorbeeld voor 50% arbeidsongeschikt bent, betekent dit dat je vier jaar lang een uitkering van 50% ontvangt.

De schenkingsniveau’s variëren van minimaal € 500,- tot maximaal € 4.000,- per maand. Dit niveau kan op elk moment eenvoudig en gratis aangepast worden. Het abonnement is eenvoudig af te sluiten en is op elk moment weer opzegbaar.

Bij het VoorzieningenFonds dien je elke maand een bepaald bedrag in te leggen, ongeacht of het geld wordt gebruikt voor een schenking aan een arbeidsongeschikte deelnemer. Social Market AOv kent geen vaste inleg, maar laat deelnemers pas schenken zodra het nodig is. Hierdoor is het Social Market AOv een goedkope manier om het risico af te dekken. Verder betaal je via jouw eigen betaalrekening en is het niet nodig om een aparte rekening te openen.

De wachttijd tot een uitkering is 30 dagen, dit betekent dus dat jij de eerste 30 dagen geen uitkering krijgt. Social Market AOv hecht veel waarde aan onafhankelijkheid en privacy en daarom maken zij gebruik van een externe, onafhankelijke arbodienst waar ondernemers zich ziekmelden.

Bereken hier jouw pensioen als ondernemer!

Voordelen Social Market AOv

Social Market AOV is een goedkope arbeidsongeschiktheidsvoorziening waar ondernemers gemakkelijk kunnen instappen. Om deel te nemen moet je als ondernemer ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, voldoen aan de regels van de Belastingdienst en jonger zijn dan 63 jaar. Verder moet je volledig arbeidsgeschikt zijn. Een ander voordeel van Social Market AOV is dat de ziektebeoordeling wordt gedaan door de arbodienst, daardoor is er veel privacy. Als laatste zijn er geen eenmalige kosten; de jaarlijkse kosten zijn vastgesteld op € 52,80 excl. BTW.

Nadelen Social Market AOv

Een nadeel van het Social Market AOv is dat er geen informatiebijeenkomsten zijn. Verder kan het een nadeel zijn, net als bij het VoorzieningenFonds, dat er geen rekening wordt gehouden met gezondheid of beroep. Iemand met een ongezonde levensstijl of een zwaar beroep heeft dus dezelfde rechten als iemand die gezond leeft en een beroep heeft met weinig risico’s.

Neem contact op!

Onze pensioenadviseurs helpen je graag. Wij geloven dat iedereen een financieel onbezorgd leven verdient. Na een inventarisatie van jouw wensen en het bekijken van jouw huidige (financiële) situatie geven wij jou advies. PensioenVizier is er voor jou, als je architect wilt zijn van je eigen toekomst. Jij wilt kant-en-klare, duidelijke oplossingen. Je neemt zelf de verantwoordelijkheid over je eigen financiële toekomst. Wij geven je advies in simpele en duidelijke taal!

Het gaat tenslotte om jouw pensioen. Het gaat om de vraag hoe jij wilt leven vanaf de dag dat jouw pensioentijd begint.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.