145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Wat is een excedentregeling? 

Een excedent of een excedentregeling is een aanvullende pensioenregeling voor alle deelnemers die meer verdienen dan het maximum salaris dat is vastgesteld. Het is dus iets extra’s voor deze werknemers. De deelnemers (werknemers) bouwen pensioen op tot een maximum vastgesteld salaris. Indien je meer verdient dan dit salarisplafond, bouw je over je extra salaris geen pensioen op. De excedentregeling zorgt er dus voor dat deelnemers over een bepaald deel van hun salaris extra pensioen kunnen opbouwen.

Er zijn veel verschillende excedentregelingen en ze hebben vrijwel allemaal met pensioen te maken. De meest voorkomende werken wij voor je uit! Dit zijn;

  1. Ouderdomspensioen excedentregelingen;
  2. Lijfrente excedentregelingen;
  3. WIA excedentregelingen;
  4. Optoppingsexcedenten.

Ouderdomspensioen excedent

Als je deelneemt aan een pensioenregeling is er een salarisplafond. De deelnemers (werknemers) bouwen pensioen op tot een vastgesteld maximum salaris. Indien je meer verdient dan dit salarisplafond bouw je over het meerdere geen pensioen op. Een oplossing hiervoor is de netto lijfrente. Je spaart niet fiscaal gunstig, maar je betaalt geen vermogensrendementsheffing. In de uitkeringsfase is de uitkering netto (vandaar de naam). Het kan ook voorkomen dat jouw pensioen een maximale pensioengrondslag kent van bijvoorbeeld €70.000. Terwijl het plafond vastgesteld is door de belastingdienst op €137.800 (2024) kan zijn. Indien je tussen de €70.000 en de eerder genoemde €137.800 (2024) verdient, dan kun je extra sparen in een pensioen excedentregeling. Dit is wel aftrekbaar, maar de uitkering is belast. En daarnaast omdat het pensioen is, is de uitkering ook levenslang.

Neem vrijblijvend contact op!

Via een lijfrente

Om ook voor vrijwillige oudedagsvoorzieningen een nieuwe fiscaal product te bieden, wordt naar aanleiding van het wetsvoorstel lijfrente-excedentregeling geïntroduceerd. Dit is buiten de werkgever en werknemer verhouding. Deze regeling maakt het mogelijk om een aanvullende oudedagsvoorziening te creëren. De lijfrente-excedentregeling valt uiteen in een basislijfrente-excedentregeling. Dit voor het gedeelte van het inkomen tot aan de aftoppingsgrens van €137.800 (2024). Daarnaast een optoppingslijfrente-excedentregeling voor het deel van het inkomen boven deze aftoppingsgrens.

Excedent

WIA excedentregelingen

Indien je als werknemer langdurig ziek wordt, dan kom je in een doolhof van wetten en regelgevingen. Wij proberen dit eenvoudig weer te geven.

Als je twee jaar ziek bent, beland je in de WIA. WIA staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet vervangt de oude WAO wetgeving. Het uitgangspunt van de WIA is werken zoveel je kunt. Dus niet kijken naar wat je niet kunt, maar kijken wat je nog wel kunt. In essentie wil de overheid dat je zo lang mogelijk (gedeeltelijk) blijft werken, ook al ben je ziek. De WIA kent een uitkeringsmaximum. Het maximum ligt op 70% van het SV loon. SV = Sociaal verzekeringsloon. Het maximale Sv loon is €71.628 per jaar (2024). Indien je dus meer verdient dan deze €71.628 dan kan je dit “bij” verzekeren. Deze verzekering noemen we dan WIA excedent verzekering.

Wat voor regeling je ook wilt, het is zaak om je goed te verdiepen in het pensioen voordat je iets onderneemt. Kortom, bepaal je doel en zorg dat je dat haalt. Hier kunnen excedentregelingen een goede oplossing zijn. Een regeling is een middel om jouw doel te bereiken en nooit één doel op zich.

Optopping excedenten

Het optopping excedent betreft een netto spaarfaciliteit voor die gevallen met een maximum (top). Bij ouderdomspensioen is er een maximum van €137.800 (2024). Er is dus een netto spaarmogelijkheid gecreëerd om bij te sparen. Echter bij ouderdomspensioen valt dit niet in BOX3.

Financiële planning

We begrijpen dat pensioen complex kan zijn. Wij proberen deze ingewikkelde materie simpel neer te zetten in een rekentool

Wil jij meer pensioen? Dat kan met behulp van een financiële planning. Wij kunnen een financiële planning maken voor jou. Dit doen we samen, het gaat namelijk om jouw doelen en jouw pensioen. Bij financiële planning houden we rekening met al jouw bezittingen. We slaan niets over, dus ook het vastgoed, de oude pensioen en lijfrente polissen (ook van je partner), de waarde van je eigen bedrijf en erfenissen tellen we mee. Twijfel niet en neem contact met ons op! Bel naar 088 9000 900 of laat hieronder jouw contactgegevens achter.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.