145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Wanneer is jouw pensioendatum?

Wat gebeurt er met jouw pensioendatum, na het nieuwe pensioenakkoord van 2019? De AOW-leeftijd en de pensioendatum zijn weer verhoogd. Mensen die geboren zijn in 1983 moeten bijvoorbeeld tot hun 69ste doorwerken. Hieronder zie je een volledig overzicht van de nieuwe AOW-leeftijden. In dit artikel lees je meer over de pensioendatum.

Verhoging AOW-leeftijd

De verhoging van de AOW-leeftijd zorgt voor een onderscheid tussen de leeftijd waarop jij recht hebt op je ouderdomspensioen (de pensioengerechtigde leeftijd). En daarnaast de datum waarop de AOW-uitkering ingaat (de AOW-gerechtigde leeftijd). Dit betekent dat de AOW later kan ingaan dan het pensioen, er ontstaat een “AOW-gat”.

De ingangsdatum van het al opgebouwde pensioen kan een andere leeftijd zijn. Als een (ex-) werknemer de ingangsdatum van zijn AOW-uitkering en zijn pensioenuitkering op dezelfde dag wil laten beginnen, kan de (ex-) werknemer de pensioendatum uitstellen tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze mogelijkheid is wettelijk toegestaan, maar onder voorwaarden.

Bereken hier jouw AOW leeftijd

Uitstellen pensioen

Het pensioenreglement biedt de mogelijkheid om uit te stellen. Het aantal werkzame uren als werknemer, dan wel als ondernemer is ten minste gelijk aan het aantal uren dat de werknemer werkzaam is in loondienst. Bij een lager aantal werkzame uren moet het pensioen, in verhouding tot de vermindering van het aantal uren, direct ingaan. Hierdoor is er bij de pensioendatum wel minder geld.

De deelnemer ondertekent een verklaring van de pensioenuitvoerder. Hieruit blijkt dat de deelnemer werkzaam is als werknemer of ondernemer. De werknemer verklaart hierin hoeveel uren hij werkt. (Bij deeltijd, in procenten uitgedrukt). De werknemer of ondernemer is verplicht om de pensioenuitvoerder een structurele vermindering van de gewerkte uren door te geven. De pensioenuitvoerder moet vervolgens deze verklaringen verwerken in zijn administratie. Daarnaast worden deze verklaringen zeven jaar bewaard.

Meer weten over de hoogte van jouw pensioen? Klik dan hier.

Afnemen werkzaamheden

Als de werkzaamheden structureel in grootte afnemen, gaat het ouderdomspensioen direct in. Dit kan volledig, maar ook gedeeltelijk. Dit is afhankelijk van de vermindering van de omvang. Dit uitgangspunt geldt bij alle verminderingen in de toekomst. Uitstel is alleen mogelijk als je, vóór de in het pensioenreglement genoemde pensioen richtdatum om uitstel hebt gevraagd.

Of bij het uitstellen van de pensioendatum ook het partnerpensioen wordt herrekend, moet blijken uit het pensioenreglement. Blijkt dat wel het geval, dan heeft dit gevolgen voor de partner. Dan is namelijk toestemming van de partner nodig voor het uitstellen van de pensioendatum. Over het algemeen zal een partnerpensioen op de oorspronkelijke pensioendatum blijven staan.

Het is ook onder voorwaarden mogelijk om premievrije pensioenaanspraken uit te stellen. Bijvoorbeeld een werknemer werkt bij werkgever A. Deze werknemer wil zijn pensioendatum van zijn ouderdomspensioen uitstellen. Dit doet hij uit het pensioen die hij bij werkgever B heeft opgebouwd. Bij het uitstellen van de pensioendatum wordt het ouderdomspensioen herrekend naar de nieuwe pensioendatum. Hierdoor stijgt het ouderdomspensioen.

Kijk ook eens op deze online-tool om de AOW-leeftijd zelf te berekenen! 

Pensioenkapitaal

Een pensioenkapitaal is ook herrekend naar de uitgestelde pensioendatum. Is dit pensioenkapitaal bestemd voor aankoop van een ouderdomspensioen en partnerpensioen? Dan heeft deze herberekening ook gevolgen voor het partnerpensioen.

Tijdens de uitstelperiode kan sprake zijn van voortgezette pensioenopbouw. Dit betekent dat de werknemer in dienst blijft bij de werkgever die de pensioenregeling aanbiedt. Het ouderdomspensioen mag echter niet hoger worden dan 100% van het (laatstverdiende) pensioengevend loon. Voor beschikbare premie regelingen moet ieder jaar getoetst worden of deze voldoen aan de verschillende normen. Of de pensioenopbouw wordt voortgezet, staat in het pensioenreglement. Het is gebruikelijk dat dekkingen voor arbeidsongeschiktheid vervallen. Meer weten over jouw pensioendatum? Klik dan hier.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.