145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Bij pensioenplanner denk je vaak aan polissen, saaie materie en wazige verhalen. Niets is minder waar! Het is een dynamisch vak met alleen maar transparante oplossingen (vaak helemaal geen polissen!) en gaat veel verder dan producten alleen …!

Pensioenplanner nodig? Neem dan contact op!

Wat doet een pensioenplanner?

Wat doet een pensioenplanner dan wel?

Als we aan een ondernemer of privé persoon vragen ‘Hoeveel pensioen wil je nou eigenlijk?’, dan blijft het een lange tijd stil. Mensen weten over het algemeen niet hoeveel pensioen ze willen hebben.

Ze weten één ding wel zeker: minder willen ze niet!

Dus een achteruitgang in levensstandaard is niet wenselijk. Dat is nou precies wat een pensioenplanner doet; zorgen voor het behoud van levensstandaard en rekening houden met alle bezittingen nu en in de toekomst. Meer lezen over financial planning door een pensioenplanner, klik dan hier.

Pensioenplanner gezocht

Hoe werkt het?

We inventariseren eerst je uitgaven. Zo weten we immers wat jouw levensstandaard is. Dit kan op twee manieren.

Vaststellen van de levensstandaard, de eerste methode

We tellen de loonstroken bij elkaar op (de netto bedragen) en trekken daar de maandelijkse spaarsom vanaf. Dit is dus wat je per maand uitgeeft.

Ga voor een gratis adviesgesprek!

Vaststellen van de levensstandaard, de tweede methode

Als pensioenplanner nemen we drie maanden bankafschriften van normale maanden. Dus niet de vakantiemaanden in de zomer of december. We tellen de uitgaven bij elkaar op, rubriceren deze per categorie en komen zo op een uitgavenpatroon. Hoe het ook zij, methode één kan niet veel afwijken van methode twee.

Vervolgens kijken we wat voor oudedagsvoorzieningen je hebt.

Dit is vanzelfsprekend de AOW als basis. Verder kunnen het oude pensioenen zijn van jou en je partner, maar ook lijfrentes, beleggingen en spaargeld. Kortom we nemen alles mee! Hierbij vergeten we natuurlijk niet de overwaarde van jouw huis, eventuele erfenissen van (schoon) ouders in de toekomst en de waarde van je eigen bedrijf. Zo krijgen we een totaalplaatje wat klopt als een bus.

Omdat het gaat om uitgaven, spreken we over netto geld. Dus alle pensioenen, lijfrentes en andere zaken maken we netto met behulp van handige rekenprogramma’s. Na de AOW-datum is er immers een ander (lees lager) belastingregime. Een pensioenplanner bekijkt het hele plaatje.

Pensioen planning compleet!

Als we precies weten hoeveel geld we wanneer willen hebben, kunnen we gaan beleggen of sparen. Dit doen we nadat we een risicoprofiel bepaald hebben. Wil je geen risico lopen, dan wordt het sparen bij de bank.

Zodra je wat meer risico wilt en kunt (!) lopen, kan er belegd worden. Dit kan van heel risicovol (dit noemen we offensief) naar betrekkelijk veilig (dit noemen we defensief).

Geef ik altijd evenveel geld uit?

Nee, zodra je ouder wordt ga je geleidelijk minder uitgeven. Dit lagere uitgavenpatroon zet in vooral na je 70ste. Dit is natuurlijk arbitrair en wat de exacte leeftijd bij jou is weet ik niet, maar ergens rond je 74ste dalen de uitgaven met ongeveer 30%. Hier houden we als pensioenplanner rekening mee.

Gaat pensioenplannen alleen over later?

Het gaat niet alleen over een voorziening voor je oudedag, maar ook over nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Per slot van rekening stop je in deze situaties ook met werken..

Nabestaandenpensioen

Bij nabestaandenpensioen heb jij natuurlijk geen geld meer nodig, maar jouw nabestaanden wel! We regelen dit door middel van een eenvoudige overlijdensrisicoverzekering. Meestal annuitair dalend. Voorbeeld: is je partner 40 jaar oud en zij heeft €1.500 netto per maand nodig, dan is de rekensom als volgt: 12 maanden maal 28 jaar (van 40 tot 68) maal €1.500 = € 504.000 annuïtair dalend.

Bereken hier jouw pensioen!

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als je langdurig ziek bent, heb je als ondernemer geen inkomen. Dit gaat vaak over veel geld. Stel dat jouw levensstandaard €2.500 per maand is en je zit 10 jaar zonder inkomen, dan gaat het over €300.000! De oplossing zoeken we vaak in een AOV. Door deze goed af te stemmen op jouw situatie en behoeftes krijg je een AOV die past als een maatpak. De AOV wordt privé betaald en afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.