145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Zes misverstanden over jouw pensioen

In dit artikel worden zes misverstanden over jouw pensioen besproken. Waarom gokken pensioenfondsen toch met aandelen? Is mijn pensioen straks helemaal weg? Dit zijn veel gestelde vragen. Lees snel verder.

Direct naar:

1. Misverstand over ik werk en bouw dus pensioen op

Van de mensen die in vaste loondienst werken, bouwt 90 procent een pensioen op via de werkgever. Dat betekent dat er bij zo’n 10 procent van de banen geen pensioenregeling is. Ook een ondernemer bouwt niet vanzelfsprekend pensioen op, daar moet hij zelf voor zorgen. Dat komt omdat de meeste zelfstandigen niet verplicht zijn een pensioen op te bouwen. Ook zijn ze niet verplicht verder te bouwen aan het pensioen dat ze eventueel als werknemer al hebben opgebouwd.

Test: is collectief pensioen iets voor mij?

Er zijn slechts enkele beroepsgroepen bij zelfstandigen die een verplicht pensioenfonds kennen. De mogelijkheid om na de start van het bedrijf in het pensioenfonds te blijven waar zij als werknemer ooit hebben gewerkt, zijn zeer beperkt. Dus moeten de meeste ondernemers zelf hun pensioen regelen. Een ondernemer heeft verschillende mogelijkheden om vermogen op te bouwen voor de oude dag. Grofweg kan dat via het ondernemersvermogen, de koopsompolis, een kapitaalverzekering en belastingvrij sparen. Uiteraard is het nog beter om een combinatie van bovenstaande mogelijkheden te kiezen. Soms kan een het (verkopen van het) eigen bedrijf ook een oudedagsvoorziening zijn.

Vraag een gratis adviesgesprek aan!

2. Misverstanden pensioen: eindloon of middelloon?

De twee bekendste pensioensystemen zijn het eindloon– en het middelloonsysteem. Het eindloonsysteem wil zeggen dat iemand een ouderdomspensioen opbouwt over het laatstverdiende loon. Het pensioenakkoord van juli 2019 maakt een einde aan deze twee begrippen. Iedereen krijgt een beschikbare premieregeling en oude beloofde pensioenaanspraken worden omgezet naar het nieuwe systeem. Er is een overgangsperiode afgesproken van 1 januari 2023 tot 31 december 2026.

Dus na 1 januari 2027 heeft iedereen een beschikbare premie regeling.

Kenmerken van de nieuwe regeling:

  • geen vaste (geïndexeerde) pensioenaanspraken meer
  • dus een som geld waar je pensioen mee moet aankopen
  • uitkering is afhankelijk van: beleggingsresultaat, rentestand, kosten uitvoerder, sterftetafels
  • je mag 10% van de pensioenpot opnemen op de pensioendatum
  • pensioen korten (afstempelen) speelt niet meer

3. 70 procent van wat eigenlijk

De misverstanden tussen pensioen en AOW. Het pensioen is iets anders dan AOW. Pensioen loopt via de werkgever, de AOW is van de overheid. Bij de berekening van de hoogte van een aanvullend pensioen (70 procent van het gemiddelde of laatstverdiende loon dus) wordt de AOW-uitkering meegeteld. Even ter illustratie: een alleenstaande krijgt op dit moment een bruto AOW-uitkering van €19.346 per jaar (2024. Gehuwden (die beiden 67 jaar of ouder zijn) krijgen per persoon €13.158. Als een ondernemer helemaal geen pensioen opbouwt is dit het bedrag dat jaarlijks wordt uitgekeerd aan pensioen.

4. De illusie van financiële zekerheid

Als er een ding is dat door de huidige financiële crisis werd onderstreept is dat er geen zekerheden bestaan in het leven. Dus financiële zekerheid ook zeker niet.
Bulkten de pensioenfondsen niet zo lang geleden nog van het geld, in november 2012 concludeerde de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen – op basis van eigen cijfers – dat de helft van de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen niet voldoende vermogen meer hebben om aan hun toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Ook het vermogen van banken kan slinken waardoor ook sparen bij de bank niet 100% veilig is. Daarom kan het spreiden van (spaar) geld voor jouw pensioen misschien wel de beste manier zijn voor economische onafhankelijkheid na het werkzame leven.

pensioen

5. Misverstanden over bij beleggen en pensioenpremie betalen

Heel veel mensen denken dat ze meer premie moeten betalen omdat pensioenverzekeraars beleggen. Dit is een misverstand en dus niet waar. Sterker nog: als pensioenfondsen niet zouden beleggen zouden de premies veel hoger zijn dan nu het geval is. Over het lange termijn rendement op aandelen (gecorrigeerd voor inflatie) bestaat veel verschil van mening. Maar de meeste economen denken dat aandelen op lange termijn het meeste rendement opleveren. Er zijn schattingen dat gemiddelde historisch rendement op aandelen over de afgelopen 200 jaar op ongeveer 7 procent ligt (na inflatie).

Toch is een veelgehoorde klacht waarom pensioenfondsen überhaupt beleggen en niet alles veilig op een bankrekening zetten. Met andermans geld moet men immers voorzichtig zijn. De verklaring is dat pensioenfondsen niet veel keus hebben. Een bankrekening, zelfs veilige obligaties, leveren alleen niet voldoende rendement op om de pensioenpot snel genoeg te laten groeien. En dat is blijkbaar nodig om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Daarom spreiden fondsen hun vermogen over obligaties, aandelen, vastgoed, maar ook in bijvoorbeeld grondstoffen.

Bereken hier jouw pensioen!

6. Is mijn pensioen nog wel zeker?

Is er überhaupt straks nog pensioen, vragen veel mensen zich af. Uiteraard kan niemand die vraag met zekerheid beantwoorden. Zeker is wel dat door het pensioenakkoord van juli 2019 er minder zekerheid over het pensioen bij de pensioenfondsen is. De financiële positie van de verzekeringsbranche lijkt echter sterk genoeg om ervan uit te kunnen gaan dat verzekeraars hun verplichtingen ook op langere termijn wel kunnen nakomen. Het lijkt er ook op dat de kredietcrisis wereldwijd vooral banken en veel minder verzekeringsmaatschappijen heeft getroffen. Heb je meer informatie nodig, neem dan contact op met een pensioenprofessional.

Wij gaan ervan uit dat we de misverstanden over jouw pensioen uit de wereld hebben geholpen. Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via 088-9000 900 of ga naar onze contactpagina.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.