145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Pensioen voor een klein bedrijf regelen?

Op het moment dat iemand voor zichzelf start en feitelijk een ZZP-er is, dan staan zaken als arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen meestal wat verder weg. Het is logisch dat de startende ondernemer zijn of haar focus eerst wenst te leggen op de kernactiviteit van de onderneming. Zodra de onderneming levensvatbaar blijkt, treden deze zaken toch wat meer op de voorgrond. Later vraag je je misschien wel af of een pensioen voor een klein bedrijf. Dat is zeker mogelijk.

Direct naar:

De start van het bedrijf

Als het vanaf start, of in de latere ontwikkeling van het bedrijf, een onderneming is met wat meer personeel, dan is de verwachting er ook wel dat het pensioen een vast gegeven vormt. Het kan zijn dat er simpelweg een verplichtstelling rust op de bedrijfsactiviteiten, dus een bedrijfstakpensioenfonds. Het kan ook zijn dat men deze secundaire arbeidsvoorwaarde toch graag ingevuld wenst te hebben. Uiteindelijk leven we in een tijd waarin een sterke concurrentiepositie van belang is en waarin het al lastig genoeg blijkt te zijn om het juiste personeel te vinden.

Bereken hier jouw pensioen als ondernemer!

Een klein bedrijf (en klein blijven)

Hoe zit het dan met de onderneming die wat kleiner is en misschien ook wel blijft? Stel, je hebt een kleine bedrijf of onderneming en je wenst een pensioen voor je personeel. Vaak merken wij binnen de markt enige twijfel bij de “entrepreneur” of hij pensioen voor dat aantal wel moet of kan aanbieden. Het is een relatief grote investering voor een kleine groep. De vaste kosten hierbij eisen een aanzienlijk aandeel van het totaal op.

Dit betreffen zaken als advies en het gehele voortraject. Deze kosten zijn natuurlijk minder dan die van een groot bedrijf. Het gaat ook over de vaste jaarlijkse kosten vanuit de uitvoerder en beheerder. Een pensioen voor 2, 3 personen (of 1) verzorgen we tegen gereduceerde tarieven. Hierdoor kun je ook in deze situatie een voorziening treffen. De werkgever spaart zich dan een behoorlijk deel aan kosten, en moeite, uit.

Dit soort pensioen voor een klein bedrijf kun je vaak op een goede wijze vormgeven, zodat dit niet leidt tot al te hoge kosten. Een en ander is uiteraard zeer afhankelijk van de zienswijze van werkgever en werknemer. Echter bij het opzetten van zo’n pensioenregeling kan de adviseur wel degelijk rekening houden met het kostenaspect.

Pensioen voor 3 personen

Pensioen voor personeel (klein bedrijf)

De oplossing om pensioen voor personeel (klein bedrijf) te regelen kan een pensioenregeling zijn waarbij de werkgever de risico-onderdelen, zoals nabestaanden en WGA-hiaat, aanbiedt met daarnaast een kleiner aandeel van de werkgever in de pensioenopbouw zelf. Ook kan er gekeken worden naar een “vergoeding” voor het personeel, waarmee zij zelf een voorzienig kunnen treffen voor later. Op het moment dat de onderneming laat zien dat er meer ruimte is, dan kan het pensioen verruimd worden. Door heel transparant te zijn, kan de werkgever laten zien waar hij naartoe wil. Onze adviseurs helpen je graag.

Vraag een gratis adviesgesprek aan

Vergoeding of  toch pensioen?

Hierboven is uitgewerkt wat je zou kunnen doen om pensioen te regelen voor het personeel (klein bedrijf).

Maar wanneer kies je voor een vergoeding of een pensioenregeling? Dat is de uiteindelijke vraag.

Ten eerste kan er goed worden gekeken naar de mogelijkheid om een klein aantal werknemers een vergoeding aan te bieden. Hiermee kunnen zij zelf een voorziening treffen voor later. Dit kost doorgaans 30% meer, omdat er loonheffingen betaalt moeten worden over de bruto vergoeding. Het is immers gewoon loon. Desgewenst daarbij of los ook een nabestaandendekking.

Wij zijn hier geen voorstander van, omdat:

  • Het is duurder dan pensioen (loonheffingen)
  • Nabestaanden pensioen is niet automatisch meeverzekerd (zonder keuring vooraf)
  • Premievrijstelling is ook niet automatisch meeverzekerd (zonder keuring vooraf)
  • Het is de vraag of het extra loon besteed wordt aan pensioen. Die vrijheid lijkt mooi maar na 10-20 jaar kan dat opbreken en tot vervelende situaties leiden.

Is er een reële vraag naar een pensioenregeling, dan kan de adviseur ook nog rekening houden met het kostenaspect. In de praktijk merken wij vaker dat hier een “drempel” ligt voor de ondernemer. Er moet dan wel een gedegen pensioen komen, ook in kleine bedrijven, maar het mag niet teveel kosten. Typisch Nederlands natuurlijk, maar ook wel begrijpelijk. Weet je als ondernemer nog niet precies hoe de zaken in de toekomst gaan lopen, dan wil je een regeling waar grip op is.

De oplossing hiervoor is dan een regeling waarbij de werkgever de risico-onderdelen, zoals nabestaanden en WGA-hiaat, aanbiedt met daarnaast een kleiner aandeel van de werkgever in de pensioenopbouw zelf. Op het moment dat de onderneming laat zien dat er meer ruimte is, dan kan het pensioen voor bijvoorbeeld 3 personen verruimd worden. Door heel transparant te zijn, kan de werkgever laten zien waar hij naartoe wil. Onze adviseur helpen hem daar graag bij. Daarnaast is het geen enkel bezwaar om een pensioenregeling te verruimen. Wil je de regeling naar beneden bijstellen dan is er weer toestemming nodig van de betrokken werknemers en hun eventuele partners.

Dat wil je gewoon niet.

(Ook) Pensioen voor kleine bedrijven regelen wij graag!

Het is dus maar net afhankelijk van de situatie, maar laat je goed informeren over de mogelijkheden. Ook voor een klein bedrijf kan een goed pensioen geregeld worden, PensioenVizier kan en wil je hierbij graag van dienst zijn! Bel 088-9000 900 of laat hieronder jouw gegevens achter.

Drie nieuwe rollen

Er ontstaan drie nieuwe rollen voor pensioenadviseurs, denkt Wesselink.

  1. “De eerste is werkgever-pensioencoach. Dat zit dicht tegen de Wet toekomst pensioenen aan: hoe ga je werkgevers en deelnemers helpen bij keuzebegeleiding en transitiecommunicatie?
  2. Daarnaast ontstaat de rol van coach op het gebied van goed werkgeverschap: welke regelingen zijn er en wat kun je allemaal om je HR-beleid vorm te geven?
  3. De derde rol is deelnemer-impactadviseur. Daarin sta je deelnemers bij in het omgaan met vraagstukken als pensioenopbouw, maar ook vitaliteit en welzijn. Elk advieskantoor moet kiezen of het er een van die nieuwe rollen bij wil gaan nemen.”

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Als pensioenadviseur zijn we er niet alleen om jou als werkgever te ontzorgen, maar ook om ervoor te zorgen dat jij zelf goed op de hoogte bent van de pensioenregeling die je aanbiedt. Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Chantal Nap

Mijn naam is Chantal Nap en sinds 2021 mede-eigenaar van PensioenVizier. Na mijn stageperiode bij PensioenVizier in 2009, namens de Hanzehogeschool Groningen, ben ik bij PensioenVizier in dienst getreden. Vanaf 2015 adviseer ik, met veel plezier, werkgevers over de mogelijkheden van een pensioenregeling voor de werknemers. Het maken van keuzes die passen bij een werkgever geeft mij een voldaan gevoel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.