145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Pensioen als arbeidsvoorwaarde

Mensen hebben duidelijk andere wensen wat betreft (pensioen) arbeidsvoorwaarden. Dit jaar staat een pensioenregeling in de top vijf van gewenste secundaire pensioen arbeidsvoorwaarden. De auto van de zaak heeft de bonus verdrongen van de eerste plaats op de lijst met gewenste voorwaarden. Andere arbeidsvoorwaarden waaraan belang wordt gehecht zijn flexibele uren en extra vakantiedagen. De professionals zijn tevreden over hun beloning en de salarissen zijn gelijk gebleven of zelfs omhoog gegaan.

Verandering

De arbeidsmarkt is weer volop in beweging. Ook pensioen is niet meer zoals het was. De tijd van ‘zo hard mogelijk werken en zo vroeg mogelijk fulltime met pensioen’ is vervangen door meer individuele invulling van arbeid en privé, waardoor de focus steeds meer ligt op zo lang mogelijk parttime doorwerken. Steeds meer mensen werken parttime en hebben twee banen, dit betekent een flexibele aanpak van het pensioen.

Vraag een gratis adviesgesprek aan!

Vorig jaar stond een pensioenvoorziening nog als zevende gewenste secundaire arbeidsvoorwaarde en dit jaar staat dit in de top vijf. Mensen hebben duidelijk andere wensen dan vorig jaar. De verschuivingen zijn een goede afspiegeling van de veranderingen in de maatschappij. Mensen nemen blijkbaar de verantwoordelijkheid voor hun financiële situatie na hun pensionering meer in eigen hand. De aandacht van werknemers voor de collectieve pensioenregeling was altijd zeer gering, maar mede door het afgelopen jaar dat onzeker was vermoed ik dat men teruggrijpt naar zekerheden. Meer dan de helft zei ook dat ze een collectieve pensioenvoorziening hebben. We kunnen concluderen dat pensioenarbeidsvoorwaarden steeds belangrijker worden in de ogen van werkend Nederland.

bollenveld

Pensioen arbeidsvoorwaarden – de markt

In Nederland heeft ongeveer 90% van de werknemers een collectief pensioen. Van deze 90% zit het merendeel (85%) bij een bedrijfstak pensioenfonds of een bedrijfspensioenfonds. De overige 15% heeft een verzekerde regeling. De premie van een regeling beloopt al gauw 20% van het salaris. Dit betekent dus dat een werknemer een dag per week voor zijn pensioen werkt! Omdat deze 20% door drie partijen wordt opgehoest merkt de werknemer er niet zoveel van. De drie partijen zien er als volgt uit: de werknemer, de werkgever en de fiscus.

Steeds vaker is het karakter van het pensioen een beloningsgedachte en geen verzorgingsgedachte. Ook de flexibiliteit van de regeling en de persoonlijke invulling worden steeds belangrijker.

Pensioen arbeidsvoorwaarden – communicatie

Wat ons erg verbaast is dat er veel geld in pensioen gaat zitten, maar de communicatie vaak gebrekkig is. Tegenwoordig hebben we een UPO (dat is het Uniform Pensioen Overzicht) Dit overzicht geeft een goed inzicht in het opgebouwde pensioen en het te verwachten pensioen op pensioendatum, maar het wordt niet gelezen en ook niet begrepen. Het zou een goede zaak zijn als werknemers een keer per jaar “pensioenles” kunnen nemen. Dit vergroot de betrokkenheid bij – en de waardering voor het pensioen. Ook draagt de werkgever een substantieel deel bij aan het pensioen en daarbij aan de pensioen arbeidsvoorwaarden. Vaak wordt deze bijdrage nooit gecommuniceerd. Wij denken dat het een goede zaak zou zijn om deze bijdrage ook op de loonstrook te vermelden. Het is immers niet voor niets een mooie arbeidsvoorwaarde.

Pensioen arbeidsvoorwaarden – wat doen wij?

PensioenVizier is de architect voor jouw pensioen, zowel voor de DGA als voor het personeel. Wat dit precies betekent zullen wij hieronder voor jou toelichten.

PensioenVizier voor de ondernemer

Het advies bestaat uit de drie pensioenen voor de ondernemer. We bekijken het pensioen van de ondernemer vanuit drie invalshoeken, namelijk:- fiscaal juridisch,- vermogensbeheer- verzekeringstechnische zaken.

Ouderdomspensioen – lang leven risico

Hiermee dekken we het risico van lang leven, op het moment dat je stopt met werken heb je een pot met geld nodig. Wanneer je langer leeft, zal deze pot groter moeten zijn. Financial planning is the key!

Nabestaandenpensioen – kort leven risico

Op het moment van overlijden hebben de nabestaanden (in de meeste gevallen) geld nodig. Er zal namelijk één inkomen wegvallen, maar de kosten zullen gelijk blijven. Hoe betaal je dat? Het risico afdekken met een nabestaanden pensioen is een oplossing.

Arbeidsongeschiktheidspensioen – rot leven risico

Naast het tekort komen van geld, doordat je te weinig pensioen hebt gespaard, of dat jouw partner overlijdt, dient er ook nog rekening gehouden te worden met het arbeidsongeschikheidspensioen. Er is namelijk ook een kans dat je arbeidsongeschikt raakt. Op zo’n moment kan je niet werken en niet werken betekent geen inkomen. We inventariseren de draagkracht en geven een passend advies. We zullen vervolgens verschillende AOV’s vergelijken op prijs en voorwaarden.

Drie nieuwe rollen

Er ontstaan drie nieuwe rollen voor pensioenadviseurs, denkt Wesselink.

  1. “De eerste is werkgever-pensioencoach. Dat zit dicht tegen de Wet toekomst pensioenen aan: hoe ga je werkgevers en deelnemers helpen bij keuzebegeleiding en transitiecommunicatie?
  2. Daarnaast ontstaat de rol van coach op het gebied van goed werkgeverschap: welke regelingen zijn er en wat kun je allemaal om je HR-beleid vorm te geven?
  3. De derde rol is deelnemer-impactadviseur. Daarin sta je deelnemers bij in het omgaan met vraagstukken als pensioenopbouw, maar ook vitaliteit en welzijn. Elk advieskantoor moet kiezen of het er een van die nieuwe rollen bij wil gaan nemen.”
Bereken hier jouw pensioen als ondernemer!

PensioenVizier voor het bedrijf 

Als bedrijf heb je wellicht een collectieve pensioenregeling die binnenkort komt te vervallen of je wilt een collectief pensioen opstarten. Dan is PensioenVizier de juiste partner voor jou. Wij weten namelijk alles over de pensioen arbeidsvoorwaarden. Vervolgens helpen wij jou graag bij het opzetten van deze secundaire arbeidsvoorwaarde. Onze expertise vloeit voort uit jarenlange ervaring. Juist doordat we doorvragen bij de inventarisatie, vooruitkijken en pro actief zijn, kunnen wij een goed adviesgesprek voeren over de pensioen arbeidsvoorwaarden. Dit leggen we vast in verschillende documenten, zodat je altijd na kunt kijken waarom er wat geadviseerd is.

Heb jij interesse in het invoeren van pensioen arbeidsvoorwaarden? Weet je niet hoe dit moet worden geregeld? Wij van PensioenVizier nemen deze zorgen graag voor jou uit handen. Je kunt contact met ons opnemen via 088 9000 900 of klik op de link om naar onze contactpagina te gaan.

Wist je dat het kennismakingsgesprek volledig vrijblijvend is?

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Naast verschillende levensfases, zijn ook de verschillende generaties een belangrijk aandachtspunt als het gaat om pensioencommunicatie. Wanneer iemand net van school komt en aan het begin van zijn carrière staat, wordt er nog niet of nauwelijks nagedacht over pensioen. Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.